Identyfikacja wózków medycznych przed transportem w szpitalu

W szpitalu platformy mobilne transportują leki. W tym celu robot mobilny wjeżdża pod wózek medyczny, a czytnik RFID RFH5xx odczytuje transponder RFID na spodniej stronie wózka. Gdy tylko ładunek zostanie jednoznacznie zidentyfikowany, platforma mobilna przemieszcza się do zaplanowanego miejsca docelowego.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej