Odbiór niskiego wózka za pomocą aplikacji

Warunkiem automatycznego odbioru niskiego wózka przez pojazd transportowy bez kierowcy jest precyzyjne rejestrowanie względnego położenia i pozycji wózka. Technologia zdjęć 3D Visionary-T AP umożliwia pomiar objętości pomieszczenia bez konieczności stosowania ruchomych części w czujniku lub zmiany położenia pojazdu. Zarejestrowane dane pomiarowe 3D są wykorzystywane przez SensorApp Dolly Positioning do obliczenia pozycji niskiego wózka i współrzędnych punktów narożnych. Z uwagi na to, że aplikacja może być uruchomiona bezpośrednio w czujniku, nie jest wymagana dodatkowa jednostka obliczeniowa. Uzyskane współrzędne celu i inne informacje z czujników mogą być łatwo przetworzone przez układ sterowania pojazdu. Tym samym zapewniają precyzyjny odbiór ładunku i niezawodny dalszy transport niskiego wózka.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej