Lokalizacja rastrowa dla niewielkich wózków samojezdnych na stanowisku odbioru towarów

Wykorzystywane w logistyce magazynowej wózki samojezdne muszą poruszać się swobodnie i nie mogą być ograniczone torami. Na potrzeby lokalizacji rastrowej na podłodze umieszcza się kody matrycowe, stosując przy tym raster X/Y. System GLS6 odczytuje kody z maksymalną dynamiką, dzięki czemu pojazd określa swoją bezwzględną pozycję w przestrzeni i jednocześnie swoją względną pozycję w stosunku do kodu.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Lokalizacja rastrowa, która ma to coś
  • Zmienne odległości odczytu od 50 mm do 500 mm
  • Odczyt kodów Data Matrix oraz etykiet z kodem QR
  • Kompaktowa obudowa z obrotowym modułem wtykowym lub też moduł wtykowy z elastycznym prowadzeniem kabla
  • Wbudowany pomiar kąta jako wskaźnik położenia przy montażu
  • Niezawodna, łatwa do wykonania kopia zapasowa parametrów
  • Odporny na światło zewnętrzne

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej