Lokalizacja i nawigacja mobilnych robotów sortujących w centrum logistycznym

Dziesiątki robotów mobilnych sortują paczki oraz koperty wysyłkowe w centrum logistycznym. Nadrzędny system sortujący przekazuje robotowi sortującemu informację, do jakiego miejsca docelowego powinien on przetransportować swój ładunek. Czujnik do lokalizacji rastrowej GLS100 dostarcza mobilnemu robotowi dokładnych danych na temat jego pozycji. Za pomocą odczytu kodu matrycowego 2D na podłodze hali logistycznej robot znajduje odpowiednie miejsce rozładunku.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Lokalizacja rastrowa, która ma to coś
  • Zmienne odległości odczytu od 50 mm do 500 mm
  • Odczyt kodów Data Matrix oraz etykiet z kodem QR
  • Kompaktowa obudowa z obrotowym modułem wtykowym lub też moduł wtykowy z elastycznym prowadzeniem kabla
  • Wbudowany pomiar kąta jako wskaźnik położenia przy montażu
  • Niezawodna, łatwa do wykonania kopia zapasowa parametrów
  • Odporny na światło zewnętrzne

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej