Odpady i recykling

Zbieranie odpadów, sortowanie odpadów, recykling oraz pozyskiwanie energii

Zobacz zwiastun

Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla

Rozwiązania firmy SICK do zastosowań CCUS

Więcej

Condition Monitoring w przypadku zasilania

Ciągłe monitorowanie stanu czujników i maszyn

Więcej

Technologia firmy SICK do pomiaru emisji

Elektrownia EBS w Hiszpanii instaluje technologię firmy SICK do pomiaru emisji

W elektrowni typu Waste to Energy (WtE) w hiszpańskiej miejscowości Sant Adrià del Besòs niedaleko Barcelony został uruchomiony innowacyjny system zarządzania środowiskowego. Oddział SICK w Hiszpanii zainstalował przy tym dwa system pomiarowe i podwoił w ten sposób niezawodność danych emisji zakładu.

Więcej

Przyszłościowe pomiary zawartości rtęci

Ekstrakcyjny analizator gazowy rtęci MERCEM300Z

Więcej

Firma SICK jest członkiem ESWET

ESWET - European Suppliers of Waste-to-Energy Technology

Więcej
Odpady i recykling
Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla
Condition Monitoring w przypadku zasilania
Technologia firmy SICK do pomiaru emisji
Przyszłościowe pomiary zawartości rtęci
Firma SICK jest członkiem ESWET

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Rozwiązania oparte na czujnikach dla przemysłu przetwórstwa odpadów i recyklingu

zbieranie odpadów, sortowanie odpadów, recykling oraz pozyskiwanie energii

Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest ograniczenie do minimum wysypisk odpadów oraz zintensyfikowanie przetwarzania odpadów. Coraz większe znaczenie zyskuje przy tym sortowanie oraz recykling odpadów, jak również odzyskiwanie energii z odpadów. Aby zwiększyć wydajność procesów, są one w coraz większym stopniu automatyzowane i monitorowane. Firma SICK oferuje idealne rozwiązania do automatyzacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zbierania, sortowania i recyklingu odpadów. Również emisja podlega surowym wymaganiom. W przypadku spalarni odpadów zaliczają się do nich na przykład europejska dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych , Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75 / UE oraz nowe, zmienione dokumenty referencyjne BREF dotyczące spalania odpadów. Systemy analityczne firmy SICK są stosowane na przykład do optymalizacji spalania, oczyszczania spalin oraz stałego monitorowania emisji. Oferta firmy SICK obejmuje w sposób kompleksowy technikę pomiarową oraz analizę danych.

Trendy i aktualności

Waste to energy oraz przejrzystość danych: wczesne wykrywanie skoków gazu surowego

Firma SICK zapewnia operatorom spalarni odpadów niezawodną technikę pomiarową i szybkie wyniki pomiarów, a zarazem bezpieczeństwo. Rozwiązanie analityczne MCS300P HW mierzy zawartość dwutlenku siarki i kwasu solnego, MERCEM300Z jest natomiast ekspertem w pomiarach stężenia rtęci. Oba systemy idealnie nadają się do optymalizacji procesów w spalarniach odpadów.

> Więcej

Czas na wodór

Aby przyspieszyć przejście z energii kopalnych na odnawialne, niezbędne jest efektywne i tanie wytwarzanie zielonego wodoru. Firma SICK wspiera te dążenia za pomocą precyzyjnie dostosowanej technologii czujników w wielu punktach pomiarowych i stale prowadzi prace nad rozwojem technologii zapewniających przyszłościowe wykorzystanie wodoru.

> Więcej

Mobile Connectivity: inteligentne połączenie w sieć oraz cyfryzacja

System bramy TDC (Telematic Data Collector) gromadzi i zapisuje dane z wielu, także różnych czujników za pośrednictwem różnych interfejsów. Za pomocą istniejącej w systemie komunikacji mobilnej – WLAN lub Ethernet – dane są przesyłane do serwera klienta lub chmury SICK Cloud. Na podstawie przychodzących danych można przeprowadzić analizy w systemie TDC, który umożliwia wyprowadzenie danych (reakcje) w czasie rzeczywistym za pomocą we/wy lub wiadomości SMS (alarmy). Dane przychodzące i wychodzące mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów i poprawy przejrzystości, a tym samym do zwiększenia wydajności. SICK oferuje w tym celu opcjonalne rozwiązania oparte na chmurze (SaaS), dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

> Więcej

wyzwania

Monitorowanie emisji

W większości krajów zaczynają obowiązywać coraz ostrzejsze przepisy dotyczące monitorowania emisji oraz obowiązku zgłaszania. Analizatory i rozwiązania analityczne firmy SICK monitorują i kontrolują graniczne wartości emisji oraz wydzielanie substancji szkodliwych (i nie tylko) do środowiska.

Oczyszczanie spalin

Płuczka gazów spalinowych, reaktory katalityczne oraz filtry cząstek usuwają gazowe substancje szkodliwe ze spalin. Analizatory gazu procesowego wykonują przy tym pomiary w czasie rzeczywistym w celu zoptymalizowania efektywności oczyszczania. Prowadzi to do znacznego obniżenia kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz wydłużenia cyklów konserwacji w przypadku użytkowników instalacji.

Bezpieczeństwo i wspomaganie kierowcy

Analizatory gazu, pyłomierze oraz czujniki poziomu napełnienia kontrolują urządzenia, takie jak zasobniki na biomasę oraz wysypiska pod względem działania i bezpieczeństwa. Ponadto zaś rozwiązania związane z bezpieczeństwem maksymalizują poziom bezpieczeństwa operatorów, optymalizują produkcję i skracają przestoje, np. w przypadku pras. Systemy wspomagania kierowcy wspierają kierowców różnych pojazdów przemysłowych w sytuacjach krytycznych za pomocą sygnałów akustycznych i optycznych, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo manewrów.

Obsługa materiału

Urządzenia pomiarowe i czujniki firmy SICK monitorują, kontrolują i optymalizują transport oraz obsługę materiałów w przemysłowych systemach przenośnikowych, np. w instalacjach do sortowania i recyklingu. Dzięki czujnikom do kontroli taśm przenośnikowych oraz określania objętości można uniknąć przestojów oraz bezpiecznie i efektywnie monitorować sortowanie w procesie recyklingu.

Pliki do pobrania