Materiały

Osiągnij więcej dzięki inteligentnym czujnikom

Opłacalność produkcji cementu zależy w dużej mierze od efektywności energetycznej procesu produkcyjnego oraz od możliwości zapewnienia wysokiej jakości produktu. Coraz powszechniej stosowane są paliwa alternatywne. Z tego powodu w coraz większym stopniu konieczne jest nadzorowanie istotnych procesów za pomocą aparatury pomiarowej do analiz gazów w trybie ciągłym. Ponadto trzeba zagwarantować utrzymanie emisji na obowiązującym lokalnie poziomie. Systemy analizatorów firmy SICK i stosowane w nich technologie doskonale sprawdzają się w wymagających warunkach typowych dla cementowni. Szeroki wybór produktów umożliwia optymalne rozwiązania do rejestrowania potrzebnych parametrów eksploatacji, także przy wysokich temperaturach gazów i wysokich stężeniach pyłów.

Materiały

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

Sensor solutions from SICK for the cement industry

From micron to mile. In all dimensions. Zasięg we wszystkich wymiarach, dokładne wyniki we wszystkich środowiskach.  

Dowiedz się więcej