Zabezpieczenie obszaru zagrożenia podczas parkowania pojazdu transportowego bez kierowcy za pomocą systemu bezpieczeństwa Safe Portal

Podczas parkowania pojazdu transportowego bez kierowcy przy maszynie system bezpieczeństwa Safe Portal zabezpiecza miejsce niebezpieczne. Do odróżniania człowieka od materiału służy laserowy skaner bezpieczeństwa w połączeniu z inteligentnym układem logiki. Safe Portal System bazuje na jednym lub wielu laserowych skanerach bezpieczeństwa, np. microScan3, i można go zrealizować zarówno z wykorzystaniem sterownika bezpieczeństwa FlexiSoft, jak również ze sterownikami innych producentów, np. SIEMENS lub Allen-Bradley. Dzięki inteligentnemu zaprogramowaniu pól ochronnych laserowy skaner bezpieczeństwa wykrywa wstępnie zdefiniowane obiekty i przepuszcza je. Zewnętrzne czujniki mutingu nie są już potrzebne. System łączy w ten sposób maksymalną dostępność eksploatacyjną z wyjątkowo małym zapotrzebowaniem na miejsce i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dzięki stale aktywnym polom ochronnym.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej