Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – Rozwiązania oparte na czujnikach w logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w procesie produkcji

Zobacz film

Gospodarka materiałowa

Kierunek – wytwarzanie wartości

więcej

Zarządzanie danymi

Wszystkie nitki w jednym ręku

więcej

Magazynowanie materiałów

Na całej wysokości

więcej

Załadunek i rozładunek materiałów

Zawsze w takcie

więcej

Transport materiału

Wszystko na dobrej drodze

więcej
Logistyka produkcji staje się inteligentna
Gospodarka materiałowa
Zarządzanie danymi
Magazynowanie materiałów
Załadunek i rozładunek materiałów
Transport materiału

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

logistyka produkcji

Krąg się zamyka – rozwiązania w zakresie czujników w logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w procesie produkcji

Produkcja oraz logistyka wewnętrzna uzupełniają się wzajemnie. To, co wcześniej było uznawane za dwie różne dziedziny, zrasta się coraz mocniej dzięki postępującej automatyzacji oraz cyfryzacji. Celem jest przy tym przecież zapewnienie pełnej przejrzystości przepływu materiałów od punktu dostawy materiałów aż po wydanie gotowego produktu. W końcu wiedza w każdym momencie o tym, gdzie co się znajduje, stanowi warunek inteligentnej produkcji, połączonej za pomocą sieci.

W tym celu firma SICK oferuje szeroką paletę rozwiązań opartych na czujnikach: począwszy od pojedynczych produktów, poprzez oprogramowanie, aż po usługi serwisowe, które są dokładnie tak samo indywidualne i wszechstronne, jak wymagania klientów. Każda produkcja jest inna. Dlatego też jest to tak ważne, aby zobaczyć jej pełny obraz. Dlatego też firma SICK za pomocą swoich urządzeń o zakresie 360 stopni przyczynia się do optymalizacji całego łańcucha wytwarzania wartości – dzięki temu można zajrzeć nawet w najmniejsze zakamarki procesu produkcji, aby zamknąć powstałe luki: podczas identyfikacji, lokalizacji oraz w przypadku zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw.

Dzięki temu wszystko płynnie się porusza. A logistyka produkcji staje się inteligentna.

Gospodarka materiałowa

Kierunek – wytwarzanie wartości

Kiedy i gdzie znajduje się jaka część? W celu zapewnienia optymalnego procesu produkcji dokładna odpowiedź na to pytanie stanowi klucz do sukcesu. Tematy lokalizacji oraz identyfikacji stanowią podstawę dla lepszej obsługi materiału w obrębie produkcji: czujniki do lokalizacji, na przykład na bazie technologii ultraszerokopasmowej, LiDAR lub RFID zapewniają pełną przejrzystość w odniesieniu do wszystkich obiektów istotnych dla produkcji. Obejmuje to zarówno przechowywanie materiałów wyjściowych oraz środków produkcji wszelkiego rodzaju, jak również powiązanego z nimi zarządzania pojemnikami. W związku z tym droga przepływu materiałów jest od początku przejrzysta i można ją prześledzić.

Identyfikacja

Kim jestem? Niezawodna identyfikacja produktów to warunek bezbłędnego przebiegu procesu produkcji. Dzięki temu można uniknąć pomyłek oraz zapewnić możliwość identyfikacji. Firma SICK oferuje szeroki zakres rozwiązań do identyfikacji: skanery laserowe do kodów 1D, wizyjne czytniki kodów do kodów 1D i 2D oraz optycznego rozpoznawania znaków, czytniki RFID, mobilne czytniki kodów kreskowych, kodowane magnetycznie rozwiązania do identyfikacji, systemy śledzenia i pozycjonowania oraz rozwiązania ultraszerokopasmowe.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Lokalizacja

Gdzie jestem? Dopiero dokładna odpowiedź na pytanie, gdzie znajduje się każdy obiekt w danym momencie, zapewnia efektywność w obrębie całego łańcucha produkcyjnego. Może przy tym chodzić zarówno o lokalizację małych obiektów, jak również o duże pojazdy. Firma SICK oferuje kompleksowe rozwiązania lokalizacyjne do zastosowań wewnątrz budynków, umożliwiające monitorowanie, sterowanie i analizowanie danych poruszających się swobodnie urządzeń i platform autonomicznych. Nieistotne przy tym, czy chodzi o prowadzenie po torze czy też lokalizację rastrową, lokalizację LiDAR czy lokalizację bazującą na etykietach – aż po złożone rozwiązanie analizy zasobów Asset Analytics.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Zarządzanie pojemnikami

W czym jestem? Niezależnie od tego, w jakiej formie materiały wyjściowe są dostarczane do łańcucha produkcyjnego, czy w pojemnikach, w skrzynkach, na paletach czy też jako materiał sypki: do wszystkich rodzajów pojemników firma SICK dostarcza rozwiązania oparte na czujnikach i służące do kontroli dostępności, identyfikacji, klasyfikacji lub też zautomatyzowanego rozpoznawania stanu. Efektywne zarządzanie pojemnikami za pomocą inteligentnych czujników zapewnia płynność procesów produkcji, ponieważ zawsze dostępna jest wystarczająca ilość pojemników. To z kolei zmniejsza koszty zapasów magazynowych, ponieważ nie ma potrzeby przechowywania zbyt wielu pojemników.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Zarządzanie danymi

Wszystkie nitki w jednym ręku

Duża ilość danych jest przydatna tylko wtedy, jeśli można je zintegrować z dostępną strukturą logistyczną i maszynową. Szczególne wyzwanie polega tu na integracji pionowej oraz poziomej: konieczne jest przezwyciężenie granic pomiędzy sieciami oraz różnymi systemami oprogramowania, niekiedy nawet w sposób wykraczający poza granice przedsiębiorstwa. Firma SICK oferuje w tym przypadku rozwiązania przeznaczone do elementów przyłączeniowych oraz oprogramowania pośredniczącego. Zapewniają one, że uzyskane informacje wszędzie i zawsze są dostępne do wglądu i stosowane w sposób przynoszący korzyści. Rejestrację danych podczas załadunku i rozładunku, w trakcie transportu towarów oraz w procesie produkcji można realizować elastycznie i szybko dzięki najnowszym technologiom RFID oraz technologiom odczytu kodów w przypadku prawie wszystkich rodzajów towarów. Całemu procesowi zarządzania danymi towarzyszą kompleksowe zastosowania analityczne.

Elementy przyłączeniowe

Wszystko połączone w sieć bez luk. Procesy produkcji i sterowania połączone w sieć w złożonych środowiskach maszyn wyznaczają przyszłość przemysłu. W taki sposób inteligentne systemy czujnikowe wspomagają dynamiczne, optymalizowane w czasie rzeczywistym i samoorganizujące się procesy przemysłowe również w logistyce produkcji. Czujniki rejestrują rzeczywiste stany robocze, przetwarzają je na dane cyfrowe i automatycznie udostępniają je układowi sterującemu procesami. Aby wypełnić lukę pomiędzy układem sterowania maszyny a rozwiązaniami IT do sterowania procesami, firma SICK oferuje szereg bram.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Oprogramowanie pośredniczące

Dobre „połączenia”. Klasyczne rozwiązania z oferty oprogramowania pośredniczącego umożliwiają łatwe zintegrowanie i połączenie różnych czujników w sieci przemysłowej oraz przesyłanie danych z czujników w razie potrzeby do chmury. Umożliwia to integrację danych czujników z istniejącymi już rozwiązaniami programowymi. Zgodnie z wymaganiami Przemysłu 4.0, dane są udostępniane bezpośrednio lub po wstępnej obróbce. Umożliwia to ich zastosowanie w procesach nadrzędnych, takich jak np. konserwacja prewencyjna, śledzenie przesyłek czy kontrola jakości.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Analytics

Monitorowanie stanu – przegląd wszystkich istotnych informacji: za pomocą Analytics można w sposób komfortowy analizować wydajność systemu oraz status wszystkich zarejestrowanych danych. W ten sposób oprogramowanie Logistics Diagnostic Analytics umożliwia na przykład kompleksowe monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym w przypadku zautomatyzowanych systemów identyfikacji. Zarówno w przypadku śledzenia pojedynczych obiektów na taśmie, jak również podczas przetwarzania milionów pakietów dziennie w ramach jednej instalacji: za pomocą oprogramowania analizującego firmy SICK zapewniony jest zawsze wgląd we wszystkie istotne dane.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Magazynowanie materiałów

Na całej wysokości

Produkcja „just in time” oraz Lean Production to nowoczesne koncepcje magazynowe, które zapewniają automatyczne uzupełnianie zapasów i wspierają przy tym aktywnie przepływ w ramach produkcji. Firma SICK oferuje rozwiązania bazujące na technologii RFID oraz wizyjne do automatycznego zamawiania towarów, które są przechowywane w regałach Kanban lub też innych rozwiązaniach typu Smart Shelf. Jednakże również w przypadku przyjmowania i wydawania z magazynu materiałów w automatycznych systemach magazynowych stosowane są różnorodne rozwiązania czujnikowe.

Magazyn automatyczny

Magazyny automatyczne to struktury o wysokim poziomie złożoności, w przypadku których procesy przebiegają z wysokimi prędkościami. Aby w tych magazynach z transporterami wahadłowymi, magazynach małych elementów lub pionowych systemach magazynowych wszystko działało płynnie, niezbędne są doskonałe czujniki. Pomagają one w unikaniu kolizji, wystających elementów, przepełnienia, błędnego pozycjonowania oraz będących ich skutkiem przestojów. Włącznie z perfekcyjną kontrolą półek regałów.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Inteligentny regał

Wszystko co wychodzi, musi również powrócić. Ta prosta zasada gromadzenia zapasów na regałach magazynowych znalazła w międzyczasie automatyczne rozwiązanie w postaci inteligentnych regałów. Za pomocą inteligentnych rozwiązań wizyjnych, laserowych i RFID można rozpoznać, kiedy produkty są pobierane lub też kiedy coś zostało nieprawidłowo wstawione. Również zamówienia dotyczące zawsze prawidłowych stanów pojemników są realizowane całkowicie automatycznie.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Magazynowanie na otwartej przestrzeni

Niekiedy w przypadku magazynowania materiału oznacza to całkiem spore przedsięwzięcie. Niezależnie od tego, czy chodzi o materiały wyjściowe czy też bardzo duże środki produkcyjne oraz narzędzia do maszyn, lub też o konstrukcje stalowe albo drewniane lub też gotowe auta oraz inne duże produkty końcowe. Wszystko to, co jest magazynowane na otwartej przestrzeni, stanowi również część obiegu towarów i może być w sposób inteligentny rejestrowane oraz identyfikowane. Mobilne rozwiązania do identyfikacji pomagają przy tym na zewnątrz i wewnątrz, podobnie jak rozwiązania do lokalizacji.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Załadunek i rozładunek materiałów

Zawsze w takcie

Proces automatyzacji nie zna granic. Automatyzacja przenika więc oprócz dostaw i wydawania towarów, odbioru oraz magazynów buforowych cały przepływ materiałów w ramach produkcji. Załadunek i rozładunek maszyn oraz środków transportu stanowi ważny interfejs pomiędzy procesami częściowymi. Tymczasem również i w tej dziedzinie automatyzacja za pomocą robotów stała się powszechną praktyką. Wahania w ramach procesu produkcji są kompensowane przez magazyn buforowy, a dzięki wyższej przejrzystości oraz kontroli odbioru można uniknąć przestojów z powodu braku materiałów oraz środków produkcji. Firma SICK oferuje ponadto rozwiązania dla trzech obszarów: robotyki, magazynu buforowego oraz odbioru.

Robotyka

Roboty pracują niezawodnie. Jednakże tylko wtedy, gdy ustawienia robocze są prawidłowe. Zapewniają to liczne systemy wizyjne. Niezależnie od tego, czy chodzi o zainstalowane na stałe roboty typu pick-and-place, chwytające roboty współpracujące czy też automatyczną paletyzację za pomocą robotów – rozwiązania robotyczne stanowią już niezbywalny element działających łańcuchów procesów. Oprócz wzrostu wydajności inteligentne czujniki umożliwiają w tym przypadku bezpieczną współpracę pomiędzy człowiekiem oraz robotem przy jednocześnie wysokiej elastyczności.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Magazyn buforowy

Można zredukować lub też całkowicie wyeliminować przestoje produkcyjne. Pomaga przy tym „przemyślenie” i zabezpieczenie luk pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji – czyli pomiędzy maszynami. Firma SICK oferuje rozwiązania dotyczące magazynów buforowych. Dla zapewnienia płynnych procesów w magazynach buforowych decydujące znaczenie ma m.in. poziom napełnienia materiału w zasobnikach. Te poziomy napełnienia mierzy np. całkowicie wg indywidualnych wymagań seria czujników TiM firmy SICK.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Odbiór

Gotowy produkt jest tylko tak dobry, jak suma jego części. Lub też ujmując inaczej: pełny odbiór za pomocą rozpoznawania kodów zapewnia, że na koniec nic nie brakuje i dostępne są odpowiednie części. W zależności od wymagań dotyczących odczytu oraz rodzaju kodu stosowane są w tym przypadku czytniki RFID lub stacjonarne czytniki kodów kreskowych do skanowania ręcznego lub automatycznego. W przypadku wszystkich rodzajów stanowisk odbioru odpowiednie czujniki zwiększają efektywności poprawiają ergonomię na stanowisku pracy.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Transport materiału

Wszystko na dobrej drodze

Zastosowana technika przenośnikowa jest odpowiednia. Niezależnie od tego, czy chodzi o platformy mobilne, wózki przemysłowe, pociągi logistyczne czy też taśmy przenośnikowe – zaopatrywanie działu produkcji w nowe elementy i zwracanie pustych pojemników odbywa się dzięki tej technologii transportu z dużą wydajnością i elastycznością. Czujniki LiDAR, rozwiązania do przemysłowych systemów wizyjnych oraz czujniki radarowe zwiększają bezpieczeństwo taśm przenośnikowych, jak również pojazdów autonomicznych, częściowo autonomicznych oraz załogowych w dziale produkcji. W ten sposób można uniknąć zatorów oraz zatrzymań produkcji, przeszkody na drogach przejazdu pojazdów są natychmiast rozpoznawane i omijane, a taśmy przenośnikowe są monitorowane w efektywny sposób. Rozwiązania te można dodatkowo uzupełnić o zabezpieczenie obsługi ładunków podczas dostaw i wydawania towarów.

Technika przenośnikowa

W niektórych branżach taśmy przenośnikowe stanowią ważny element produkcji i logistyki. Dobrze, że SICK oferuje również doradztwo i rozwiązania branżowe. Różne rozwiązania zapewniają wsparcie podczas identyfikacji, pomiaru objętości lub też kontroli obecności, aby wymienić tylko niektóre przykłady. A co nie mniej istotne, rozwiązania związane z bezpieczeństwem stanowią istotny obszar w technice przenośnikowej logistyki wewnętrznej.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Platformy mobilne

Liczy się doświadczenie. Dzięki modułowemu portfolio rozwiązań dla platform mobilnych można teraz łatwo wdrożyć system prowadzenia po torze, nawigacji, pozycjonowania, rejestrowania otoczenia, bezpieczeństwa i obsługi ładunków. Od pojazdów transportowych bez kierowcy (FTF) aż po wyspecjalizowany system transportu samojezdnego (FTS) – rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK są dostosowane do wszystkich wymagań związanych z platformami i pojazdami mobilnymi oraz zapewniają odpowiednią elastyczność.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Wózki przemysłowe

Bezpieczeństwo sterowane przez ludzi. Oprócz bezzałogowych platform mobilnych oraz częściowo autonomicznych systemów transportu inteligentne czujniki wspierają również kierowcę w kierowaniu wózkami transferowymi, wózkami widłowymi lub też wózkami do wąskich korytarzy. Stosowane są przy tym bardzo różne czujniki: do nawigacji w oparciu o kontury lub odbłyśniki, do ogólnego i dokładnego pozycjonowania, do pomiarów i identyfikacji oraz optycznego przesyłania danych. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie – dzięki unikaniu kolizji i wykrywaniu pozycji.

> Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Pliki do pobrania