Kompletacja i montaż

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Rozwiązania

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – Rozwiązania oparte na czujnikach w logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w procesie produkcji

więcej

Współpraca na równych prawach

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Ludzie i roboty coraz ściślej ze sobą współpracują. W tej współpracy decydującą rolę odgrywają czujniki firmy SICK. Dzięki nim roboty z większą precyzją postrzegają otoczenie, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich zastosowaniach związanych z robotyką: systemy wizyjne wykorzystujące roboty, Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota i informacje zwrotne o pozycji.

więcej

Smart Fluid Power

Czujniki firmy SICK do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych stanowią różnicę

Więcej

Smart Factory

Inteligentne czujniki w fabryce opartej na sieci

więcej
Kompletacja i montaż
Logistyka produkcji staje się inteligentna
Współpraca na równych prawach
Smart Fluid Power
Smart Factory

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Rozwój obsługi i montażu stymulują liczne branże, takie jak branża motoryzacyjna, elektroniczna, metalowa, sektor budowy maszyn i techniki medycznej. Stawiają one coraz częściej na automatyczne procesy obsługi i montażu, które z kolei mają usprawnić pracę przy utrzymaniu wysokiej jakości i dokładności, zwiększyć produktywność oraz skrócić czasy taktu. Rozwój coraz bardziej inteligentnych maszyn wyposażonych w coraz liczniejsze czujniki prowadzi do powstania nowych aplikacji, lepszej kontroli jakości i jeszcze większej elastyczności produkcji. Firma SICK szybko rozpoznała trend w kierunku znacznie większej inteligencji i funkcjonalności praktycznych rozwiązań, nasza technologia czujników pomaga więc spełnić najróżniejsze wymagania w obszarze obsługa i montaż.

trendy i aktualności

Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części

Firma Kubik Automation GmbH z Baienfurtu w Niemczech, specjalizująca się w kontroli i montażu, wykorzystuje system pozycjonowania robota PLOC2D firmy SICK w swojej nowej komórce montażowej sCube. Zespół doświadczonych ekspertów branżowych specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych produktów i optymalizacji procesów produkcyjnych dla technologii automatyki. Dla sektora motoryzacyjnego, elektromechanicznego, techniki medycznej i towarów konsumpcyjnych opracowywane są maszyny specjalne.

> Dowiedz się więcej

Smart Sensors – źródło informacji dla Przemysłu 4.0

Smart Sensors generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu. Tym samym umożliwiają znaczący wzrost wydajności, większą elastyczność i większe bezpieczeństwo na etapie planowania, pozwalając na serwisowanie instalacji w ramach konserwacji prewencyjnej. W zależności od wymagań Smart Sensors oferują nawet cztery wymiary inteligentnej sensoryki.

> Dowiedz się więcej

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

W przemyśle spożywczym bardzo ważne jest higieniczne opakowanie pierwotne delikatnych, otwartych produktów spożywczych. Aby umożliwić ten proces w komórce robota, SICK współpracuje z producentem robotów Stäubli. Czujnik wizyjny 3D TriSpectorP1000 firmy SICK i czteroosiowe urządzenie FAST picker TP80 he firmy Stäubli dbają o płynne pobieranie produktów z przesuwającej się taśmy przenośnikowej. Części 3D są lokalizowane za pomocą Belt-Picking-SensorApp i implementowane przy użyciu SICK AppSpace. W ramach praktycznych realizacji krewetki lub ciastka zostały pomyślnie włożone do tacek opakowaniowych.

> Dowiedz się więcej

wyzwania

Bezpieczeństwo

Połączenie automatów produkcyjnych z półautomatycznymi stanowiskami montażowymi wymaga inteligentnych i elastycznych koncepcji bezpieczeństwa. Rozwiązania firmy SICK związane z bezpieczeństwem chronią operatorów, optymalizują produkcję, redukują wymaganą powierzchnię zajmowaną przez maszyny i skracają przestoje.

Kontrola jakości

Procesy montażowe są w bardzo dużym stopniu uzależnione od produktu i wymagają elastyczności oraz otwartości przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych procesów. Każdy z tych różnych procesów wymaga najwyższej niezawodności, a także stawia najwyższe wymagania w odniesieniu do kontroli jakości. Dalmierze oraz czujniki i systemy wizyjne firmy SICK umożliwiają niemal każdy rodzaj kontroli.

Śledzenie przesyłek

Niezawodna identyfikacja obiektów jest warunkiem płynnego przebiegu produkcji i stanowi podstawę identyfikowalności i tym samym stałej poprawy jakości. Firma SICK oferuje w tym celu bogaty asortyment stacjonarnych i mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i technologię RFID.

Elastyczna automatyka

Automatyzacja procesów obsługi i montażu przy najwyższych wymaganiach dotyczących dokładności wymaga systemów pozycjonowania o wysokiej rozdzielczości, elastycznych linii produkcyjnych i dużych możliwości diagnostycznych. Nowoczesne i inteligentne czujniki firmy SICK zapisują ustawienia, posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne i samodzielnie wykonują analizę danych, a także przesyłają dane z czujników z powrotem do procesów. Tym samym w znaczącym stopniu przyczyniają się do realizacji tych zadań.

Pliki do pobrania