Hurtownie i centra dystrybucyjne

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Rozwiązania

Rozwiązania programowe do niezawodnej identyfikacji obiektów

Hazmat Detection, Bag Box Classification, Single Item Verification, Optical Character Recognition (OCR)

Zobacz zwiastun

Lokalizacja

Przejrzystość przekraczająca granice

Zobacz zwiastun

Logistyka staje się inteligentna

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych.

Więcej

Przemysł 4.0 nabiera rozpędu

Nasze rozwiązania oparte na czujnikach dla platform mobilnych

Elastyczność to podstawa: dzięki naszej modułowej ofercie rozwiązań dla platform mobilnych można teraz łatwo wdrożyć system prowadzenia po torze, lokalizacji, pozycjonowania, wykrywania otoczenia, bezpieczeństwa i obsługi ładunków.

więcej

Współpraca na równych prawach

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Ludzie i roboty coraz ściślej ze sobą współpracują. W tej współpracy decydującą rolę odgrywają czujniki firmy SICK. Dzięki nim roboty z większą precyzją postrzegają otoczenie, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich zastosowaniach związanych z robotyką: systemy wizyjne wykorzystujące roboty, Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota i informacje zwrotne o pozycji.

więcej
Hurtownie i centra dystrybucyjne
Rozwiązania programowe do niezawodnej identyfikacji obiektów
Lokalizacja
Logistyka staje się inteligentna
Przemysł 4.0 nabiera rozpędu
Współpraca na równych prawach

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Oparte na czujnikach rozwiązania dla handlu i centrów dystrybucyjnych

Na całym świecie handel przeżywa gwałtowne zmiany. Sklepy stacjonarne korzystają z sukcesem z dodatkowych kanałów sprzedaży, a sklepy internetowe inwestują w rozbudowę lokali sklepowych. Efektywna logistyka wielokanałowa stanowi przy tym wielkie wyzwanie, któremu muszą sprostać wszyscy. Magazyny, które dotychczas zaopatrywały handel detaliczny przede wszystkim za pomocą przesyłek na paletach, rozwinęły się tymczasem do postaci kompleksowych centrów, przejmując tym samym kompleksową realizację zamówień. Centra te umożliwiają rozsyłanie zamówień składanych za pośrednictwem handlu elektronicznego bezpośrednio do klientów, opracowywanie zakupów online, dostarczanie do sklepów towarów przeznaczonych do odebrania lub też kompletną obsługę zamówień sklepów. Wszystko to jeszcze bardziej zwiększa złożoność procesów zamawiania. Dotyczy to nie tylko kompleksowego komisjonowania, lecz również dokładnego i efektywnego przekazywania, śledzenia oraz przetwarzania towarów w obrębie całego ciągu przepływu materiałów. Z tego powodu elastyczne i skalowalne procesy logistyczne są dzisiaj po prostu nieodzowne. Większa elastyczność jest jednakże możliwa tylko w wyniku dalszego rozszerzania powiązań sieciowych, a tym samym możliwej wymiany informacji. Połączenie w sieć można zrealizować, jeśli trwała i przemyślana technologia czujników rejestruje rzeczywistość w formie danych. Technologia czujników oraz inteligencja czujników są dzisiaj czynnikiem zmian w zakresie procesów, ponieważ dzięki temu można szybciej rozpoznawać potencjały zmian i niezwłocznie wdrażać rozwiązania.

wyzwania

Pomiar

Kurtyny optyczne, czujniki LiDAR oraz systemy kamer, jak również wagi, mierzą odstępy, wystające elementy, profile wymiarów, objętość opakowań oraz masę obiektów. Udostępniane przez te urządzenia informacje zapewniają efektywność i bezpieczeństwo procesów również w przypadku zadań magazynowania i transportowania o dużym znaczeniu.

Identyfikacja

Zautomatyzowana identyfikacja produktów to zadanie o krytycznym znaczeniu w przypadku techniki magazynowej i przenośnikowej. Firma SICK nie tylko opanowała wszystkie istotne technologie w segmencie zautomatyzowanej identyfikacji, lecz stawia również prawidłowe pytania, umożliwiające dokonanie właściwego wyboru spośród dostępnych technologii (RFID, laserowe, stacjonarne czytniki kodów kreskowych oraz wizyjne czytniki kodów).

Zabezpieczanie

Firma SICK oferuje szeroką paletę czujników, systemów, rozwiązań oraz usług, które umożliwiają spełnienie wymogów bezpieczeństwa, stawianych przez przepisy prawa i normy. Oferta ta zapewnia możliwości efektywnego zabezpieczania obszarów zagrożenia, robotów oraz mobilnych platform i gwarantuje w ten sposób bardzo wysoką dostępność eksploatacyjną instalacji oraz dużą wydajność produkcji.

połączenie i integracja

Łatwy i szybko dostęp do informacji oraz jednolita koncepcja diagnostyki stanowią w tym przypadku istotną strategiczną zaletę. Nasze inteligentne rozwiązania oparte na czujnikach oraz sterowniki bezpieczeństwa udostępniają różne technologie integracji, które zapewniają łatwy dostęp – z interfejs człowiek-maszyna, sterownik programowalny i narzędzi inżynierskich (ET) – do danych naszych czujników.

Trendy i aktualności

Lokalizacja w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym: pełna przejrzystość w przepływie materiałów

Złożoność procesów w logistyce stale wzrasta. Dlatego też przejrzystość staje się coraz bardziej warunkiem decydującym o wzroście efektywności oraz wydajności procesów logistycznych. Na tym tle coraz bardziej elastycznych, modułowych i samoorganizujących się procesów transportu w ramach wewnętrznej logistyki produkcji, montażu oraz dystrybucji konieczne jest udzielenie precyzyjnie i szybko odpowiedzi na pytanie o to, gdzie i kiedy znajdują się wózki jezdniowe, środki transportu oraz towary. Sprawdzona już w praktyce możliwość: technologie lokalizacji i analizy firmy SICK.

> Więcej

Deep Learning to przyszłość zapewniająca większą wydajność

Maszyny uczą się myśleć. Deep Learning to technika uczenia maszyn oraz mająca chyba największe znaczenie technologia przyszłości w obszarze tematycznym, związanym ze sztuczną inteligencją. Firma SICK przenosi tę kluczową technologię na swoje czujniki i oferuje klientom dzięki temu dodatkowe korzyści, zapewniające większą wydajność i elastyczność.

> Więcej

Czujniki sterują przyszłością współpracujących robotów

Rozwój małych, wydajnych i umożliwiających elastyczne zastosowania robotów, które współpracują z człowiekiem, postępuje wielkimi krokami. Ważnym składnikiem tego procesu są również czujniki firmy SICK. Inteligencja czujników odgrywa ważną rolę zarówno w przypadku ustawiania i pozycjonowania mobilnych kobotów, jak również podczas niezawodnego monitorowania ich otoczenia. Najnowszy trend stanowią koboty o niewielkiej wadze, które poruszają się na pojazdach transportowych bez kierowcy na swą pozycję roboczą i samoczynnie się pozycjonują. Tym samym elastyczna praca bez ograniczeń w postaci ogrodzeń staje się coraz częściej standardem w robotyce i tworzy nową podstawę dla postępującej automatyzacji.

> Więcej

Monitorowanie danych logistycznych, szybsze podejmowanie prawidłowych decyzji

W centrach dystrybucyjnych o wysokiej przepustowości czujniki każdego dnia rejestrują i przesyłają duże ilości danych logistycznych. Prawdziwe wyzwanie tkwi jednakże w rejestrowaniu i interpretacji wszystkich tych danych. Oprogramowanie SICK Package Analytics zbiera dane ze wszystkich czujników firmy SICK, aby ułatwić użytkownikom ich wizualizację, a zarazem pozwolić pracownikom działu logistyki szybko podejmować świadome decyzje.

> Więcej

Pliki do pobrania