Kopalnie odkrywkowe

Aby zapewnić sprawny transport materiałów i ochronę zarówno górników, jak i sprzętu, w kopalniach odkrywkowych trzeba uwzględnić różne czynniki. Do istotnych wymagań w przypadku kopalni odkrywkowych należą m.in. ochrona maszyn mobilnych przed kolizjami, sprawny i bezpieczny załadunek i rozładunek pojazdów oraz zarządzanie załadunkiem stosowanych w kopalni pojazdów transportowych.

Kopalnie odkrywkowe