Monitorowanie taśm w górnictwie podziemnym

Taśmy w kopalniach głębinowych mogą być źródłem zagrożeń i wymagają monitorowania za pomocą prostych punktów kontrolnych rozmieszczonych na całej ich długości. Wyłączniki linkowe zapewniają pewne zatrzymanie taśmy w razie niebezpieczeństwa – wystarczy pociągnąć dowolny punkt liny. Podczas pracy przenośnika lina jest napięta, a sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft monitoruje zestyki bezpieczeństwa, aby wykrywać potencjalne zagrożenia. W celu zautomatyzowania tego procesu w system można dodatkowo wbudować bezpieczną kaskadę czujników Flexi Loop.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
  • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
  • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
  • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
  • Bezpieczne monitorowanie napędu
  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
  • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
  Bezpieczny wyłącznik linkowy do bardzo dużych odległości, przeznaczony do zatrzymywania maszyn
  • Wyłączniki linkowe z liną o długości do 75 m, ze zintegrowaną funkcją zadziałania w przypadku zerwania i pociągnięcia liny
  • Obudowa metalowa ze zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego i wskaźnikiem naprężenia
  • Obrotowy mechanizm odblokowujący
  • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
  • Przełączniki powolne z czterema zestykami
  Elastyczna i bezpieczna kaskada czujników z funkcją diagnostyki
  • Bezpieczna kaskada czujników złożona z maks. 32 czujników niezależnie od producenta
  • Długość przewodów pomiędzy czujnikami każdorazowo do 100 m
  • Stopnie ochrony IP65 i IP67
  • Integracja za pośrednictwem standardowego przewodu M12
  • Monitorowanie pojedynczych czujników do PL e
  • Szczegółowe informacje diagnostyczne
  • Bezpośrednie zasilanie elektryczne