Górnictwo

Zabezpieczanie za pomocą systemu wydajności produkcji w górnictwie podziemnym oraz odkrywkowym, a także podczas przerobu górniczego.

Zobacz zwiastun

Płynny transport

Wydajne rozwiązania dla taśm

Transport materiału sypkiego! W wielu gałęziach przemysłu konieczne jest zarządzanie materiałem sypkim przy pracującej taśmie. Często ma to miejsce na wolnym powietrzu i w różnych warunkach atmosferycznych. W celu sprostania temu wyzwania firma SICK oferuje inteligentne rozwiązania.

Więcej

Ostrzeganie przed kolizją

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Ochrona sprzętu, infrastruktury i górników na terenie kopalni to duże wyzwanie dla wszystkich operatorów maszyn. Martwe punkty, które ograniczają widoczność w przypadku dużych pojazdów górniczych, są spore. Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i optymalizacji codziennej pracy maszyn firma SICK oferuje dla branży górniczej specjalne systemy wspomagania kierowcy.

Więcej

Analiza gazu

Rozwiązania czujnikowe do analizy gazu w górnictwie podziemnym

Więcej

Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla

Rozwiązania firmy SICK do zastosowań CCUS

Więcej

Czas na wodór

Aby przyspieszyć przejście z energii kopalnych na odnawialne, niezbędne jest efektywne i tanie wytwarzanie zielonego wodoru. Firma SICK wspiera te dążenia za pomocą precyzyjnie dostosowanej technologii czujników w wielu punktach pomiarowych i stale prowadzi prace nad rozwojem technologii zapewniających przyszłościowe wykorzystanie wodoru.

Więcej
Górnictwo
Płynny transport
Ostrzeganie przed kolizją
Analiza gazu
Oddzielanie, wykorzystywanie i przechowywanie dwutlenku węgla
Czas na wodór

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Zabezpieczanie za pomocą systemu wydajności produkcji w górnictwie podziemnym oraz odkrywkowym, a także podczas przerobu górniczego.

Od monitorowania stężeń gazów i jakości powietrza w kopalniach aż po ochronę dużych pojazdów przed kolizjami na terenie kopalni – firma SICK oferuje szeroką gamę czujników i systemów, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo i monitorować sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Oferta firmy SICK obejmuje rozwiązania do analizowania i monitorowania stężenia metanu w kopalniach węgla. Dzięki tym narzędziom zarządca kopalni otrzymuje nie tylko cenne dane dotyczące bezpieczeństwa i wentylacji, ale także informacje pozwalające wskazywać te obszary kopalni, w których górnicy mogą bądź nie mogą bezpiecznie pracować. SICK oferuje również rozwiązania do ochrony maszyn mobilnych i zapobiegania kolizjom, a także systemy ostrzegawcze do tuneli w kopalniach głębinowych i odkrywkowych.

Trendy i aktualności

Martwa strefa pod kontrolą: aktywne ostrzeganie przed kolizją na potrzeby automatyki mobilnej

Na budowach, w kopalniach odkrywkowych i głębinowych, w przypadku pojazdów komunalnych i specjalnych, jak również w rolnictwie i leśnictwie dochodzi często do wypadków z udziałem maszyn mobilnych. Z myślą o monitorowaniu niewidocznych obszarów obok i z tyłu maszyn mobilnych powstał aktywny system wspomagania kierowcy firmy SICK Visionary-B CV, wyposażony w czujnik wizyjny 3D. Rozwiązanie to wykrywa ludzi i obiekty w martwej strefie i ostrzega przed potencjalnymi kolizjami.

> Więcej

Tylko kontrolując ruch, można go też optymalizować

Założymy się, że za pomocą łyżki koparki da się umieścić ramię gramofonu dokładnie między dwoma piosenkami na płycie, a za pomocą dwóch koparek powiesić sześć skarpetek w ciągu czterech minut? Tak, to możliwe. Dzięki intuicji w tej kwestii uczestnicy programu telewizyjnego zatytułowanego „Załóż się” wygrywali swoje zakłady. To, co sprytni fani koparek wypróbowywali dla zabawy, czyli wykorzystanie pojazdu użytkowego do działania z bardzo dużą precyzją, dzieje się dziś w pełni automatycznie w rolnictwie i leśnictwie, budowie dróg, górnictwie i innych branżach.

> Więcej

Awaria systemu w kopalni adé

Tradycyjnie chińskie górnictwo stosuje systemy ważenia do kalkulacji wydajności wydobycia. Ze względu na trudne otoczenia oraz przede wszystkim w trudnych warunkach pogodowych ulegają one jednakże często awarii lub też dostarczają nieprawidłowych wyników. Dostawcy systemów muszą wtedy w każdym przypadku awarii wysyłać swoich inżynierów serwisowych do kopalni. Teraz jednakże stosowany jest przepływomierz Bulkscan® LMS511. Mierzy on w sposób niezawodny objętość na taśmie i zapobiega przekrzywianiu taśmy – nawet podczas złej pogody.

> Więcej

Mobile Connectivity: inteligentne połączenie w sieć oraz cyfryzacja

System bramy TDC (Telematic Data Collector) gromadzi i zapisuje dane z wielu, także różnych czujników za pośrednictwem różnych interfejsów. Za pomocą istniejącej w systemie komunikacji mobilnej – WLAN lub Ethernet – dane są przesyłane do serwera klienta lub chmury SICK Cloud. Na podstawie przychodzących danych można przeprowadzić analizy w systemie TDC, który umożliwia wyprowadzenie danych (reakcje) w czasie rzeczywistym za pomocą we/wy lub wiadomości SMS (alarmy). Dane przychodzące i wychodzące mogą być wykorzystywane do optymalizacji procesów i poprawy przejrzystości, a tym samym do zwiększenia wydajności. SICK oferuje w tym celu opcjonalne rozwiązania oparte na chmurze (SaaS), dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

> Więcej

wyzwania

Monitorowanie i kontrola

Analizatory i rozwiązania analityczne firmy SICK monitorują i kontrolują graniczne wartości emisji, atmosferę w kopalniach głębinowych oraz wydzielanie substancji szkodliwych do środowiska. Urządzenie MINESIC700 firmy SICK monitoruje wartości CO2 w górnictwie w celu zapewnienia kontroli emisji gazów cieplarnianych i należy do szerokiej oferty urządzeń producenta.

Pomiar

Czujniki oraz systemy czujników firmy SICK nadają się doskonale do precyzyjnego, bezpośredniego pomiaru przepływów objętościowych oraz masowych. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania taśmy przenośnikowej oraz zredukowania nieprzewidzianych zdarzeń monitorowane są prędkość, wysokość załadunku oraz rozkład materiałów sypkich.

Zabezpieczanie

Ochrona personelu, maszyn oraz majątku trwałego ma w kopalni najwyższy priorytet. Czujniki oraz rozwiązania czujnikowe firmy SICK zabezpieczają obszary zagrożenia, pozycje i ruchy maszyn. Innowacyjne i wyznaczające kierunki produkty firmy SICK spełniają to zadanie w doskonały sposób.

Serwis

Eksperci z firmy SICK oferują kompetentne doradztwo, wykwalifikowane wsparcie, szczegółowe planowanie i rozwój projektów, jak również usługi instalacji i uruchamiania. Ponadto firma SICK oferuje prace serwisowe w czasie planowanych przestojów oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ostrzeganie przed kolizją

Czujnik wizyjny 3D Visionary-B

Czujnik wizyjny 3D Visionary-B jest idealny jako asystent kierowcy podczas poruszania się ciężkimi pojazdami użytkowymi, wykorzystywanymi w terenie. Na monitorze wyświetlany jest obraz w czasie rzeczywistym, ostrzegający operatora sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi o przekroczeniach zakresu detekcji 3D. System ostrzega kierowcę tylko w sytuacjach krytycznych, np. podczas jazdy manewrowej. Jako rozwiązanie typu plug-and-play czujnik Visionary-B jest łatwy do parametryzacji, szybko gotowy do pracy i prosty w obsłudze.

Czujniki 2D i 3D LiDAR

Czujniki 2D i 3D LiDAR oferują szerokie spektrum zastosowań. Zarejestrowane dwu- i wielowymiarowe dane konturu mogą być przetwarzane zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Produkty z zakresu oferty czujników LiDAR nadają się, w zależności od wykonania, do analizy konturów oraz ostrzegania przed kolizją w systemach wspomagania kierowcy maszyn mobilnych. Dzięki swej wytrzymałości oraz wyróżniającej się wydajności nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia czujniki 2D i 3D LiDAR stanowią serce systemów wspomagania ostrzegających przed kolizją.

Systemy wspomagania kierowcy

Firma SICK oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów czujników do realizacji systemów wspomagania kierowcy, ostrzegających przed kolizją. Te inteligentne systemy znacznie redukują nakłady związane z integracją oraz analizą w przypadku producentów maszyn. Przykładem są tutaj systemy czujników MINESEC.

Pliki do pobrania