Firmy kurierskie

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Zobacz zwiastun

Logistyka staje się inteligentna

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych.

Więcej

Platformy mobilne

Kompletne rozwiązania oparte na czujnikach dla wózków samojezdnych w centrach dystrybucyjnych firm kurierskich

więcej

Lokalizacja

Przejrzystość przekraczająca granice

Zobacz zwiastun
Firmy kurierskie
Logistyka staje się inteligentna
Platformy mobilne
Lokalizacja

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Od pojedynczych czujników po w pełni wyposażone, zintegrowane systemy
Wiodący dostawcy usług kurierskich i pocztowych zmierzają do coraz większej automatyzacji swoich sortowni oraz centrów dystrybucji ładunków, aby móc również w przyszłości sprostać szybko rosnącym przepływom paczek i towarów. Firma SICK projektuje i implementuje niezawodne rozwiązania czujnikowe, np. do sterowania urządzeniami, pomiaru przesyłek, identyfikacji kodów kreskowych oraz etykiet, wyznaczając tym samym standardy na całym świecie. Przepustowość sortowni można zwiększyć za pomocą systemów odczytu, które dostarczają wiarygodnych danych również w przypadku bardzo wysokich prędkości przenośników. Skalibrowane systemy pomiaru wagi i objętości pomagają użytkownikowi w optymalizacji ładunku oraz rozliczaniu się z nadawcą. Szeroka oferta fotoprzekaźników odbiciowych, enkoderów, dalmierzy oraz innych, sprawdzonych w firmach kurierskich czujników stanowi dla użytkownika wsparcie w zakresie optymalnego sterowania posiadanymi urządzeniami sortującymi i przenośnikowymi. Ponadto nasi klienci mogą polegać na działającym na całym świecie zespole doświadczonych techników serwisowych firmy SICK oraz na naszym wieloletnim know-how w tej branży. Całościowy pakiet, który zapewnia klientom decydującą wartość dodaną, umożliwiającą odniesienie sukcesu w branży usług kurierskich i pocztowych.<

Trendy i aktualności

Lokalizacja w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym: pełna przejrzystość w przepływie materiałów

Złożoność procesów w logistyce stale wzrasta. Dlatego też przejrzystość staje się coraz bardziej warunkiem decydującym o wzroście efektywności oraz wydajności procesów logistycznych. Na tym tle coraz bardziej elastycznych, modułowych i samoorganizujących się procesów transportu w ramach wewnętrznej logistyki produkcji, montażu oraz dystrybucji konieczne jest udzielenie precyzyjnie i szybko odpowiedzi na pytanie o to, gdzie i kiedy znajdują się wózki jezdniowe, środki transportu oraz towary. Sprawdzona już w praktyce możliwość: technologie lokalizacji i analizy firmy SICK.

> Więcej

Najlepsze metody wykorzystania czujników wizyjnych 2D do paletyzacji

Optymalizacja procesów podczas paletyzacji oraz depaletyzacji wymaga starannego planowania oraz może nawet pewnej zręczności, jak w Tetris. Skrzynki o różnych kształtach i wielkościach są przy tym układane jedne na drugich, co sprawia, że wykonanie odpowiedniego układu staje się prawdziwym wyzwaniem.

> Więcej

Monitorowanie danych logistycznych, szybsze podejmowanie prawidłowych decyzji

W centrach dystrybucyjnych o wysokiej przepustowości czujniki każdego dnia rejestrują i przesyłają duże ilości danych logistycznych. Prawdziwe wyzwanie tkwi jednakże w rejestrowaniu i interpretacji wszystkich tych danych. Oprogramowanie SICK Package Analytics zbiera dane ze wszystkich czujników firmy SICK, aby ułatwić użytkownikom ich wizualizację, a zarazem pozwolić pracownikom działu logistyki szybko podejmować świadome decyzje.

> Więcej

Deep Learning to przyszłość zapewniająca większą wydajność

Maszyny uczą się myśleć. Deep Learning to technika uczenia maszyn oraz mająca chyba największe znaczenie technologia przyszłości w obszarze tematycznym, związanym ze sztuczną inteligencją. Firma SICK przenosi tę kluczową technologię na swoje czujniki i oferuje klientom dzięki temu dodatkowe korzyści, zapewniające większą wydajność i elastyczność.

> Więcej

wyzwania

Identyfikacja

Szybka i niezawodna identyfikacja kodów na listach, paczkach, kopertach wysyłkowych, torebkach i innych obiektach dzięki kompleksowej, automatycznej technologii identyfikacji przy użyciu systemów laserów, kamer, RFID oraz systemów hybrydowych. Identyfikacja jest to główne zadanie w każdej firmie kurierskiej. Systemy firmy SICK oferują najwyższą wydajność w przypadku wszystkich automatycznych technologii identyfikacji.

Pomiary

Statyczny i dynamiczny pomiar objętości i ważenie obiektów sześciennych i o nieregularnych kształtach: firma SICK oferuje do takich zadań szeroką gamę produktów. Systemy te zapewniają bardzo wysoką wydajność pomiaru objętości we wszystkich rodzajach systemów sortujących. Certyfikowane systemy (zgodne np. z normą OIML, MID, NTEP lub NAWI) można stosować do fakturowania.

Detekcja

Niezawodne rozwiązania w zakresie detekcji do rozpoznawania krawędzi przedniej, profili, pustych szalek oraz podwójnej zajętości, kontroli poziomu napełnienia itp. zapewniają stabilne i efektywne procesy sortowania, jak również wzrost wydajności identyfikacji. Maksymalizacja przepustowości zależy od doskonałego i precyzyjnego dopasowania wszystkich zadań czujników w obrębie całego procesu.

Pozycjonowanie

Czujniki firmy SICK wspomagają precyzyjne pozycjonowanie oraz ustawianie obiektów na wejściowych przenośnikach taśmowych i transportowych, jak również w systemach sortujących. Prawidłowe pozycjonowanie oraz ustawianie, jak również optymalny odstęp pomiędzy obiektami w systemach sortujących to istotny czynnik, umożliwiający uzyskanie maksymalnych prędkości odczytu.

Zabezpieczanie

Rozwiązania związane z bezpieczeństwem zapewniają niezawodne oraz ergonomiczne środowisko pracy i gwarantują ochronę przed zranieniem oraz szkodami materialnymi. Czujniki bezpieczeństwa firmy SICK umożliwiają skuteczną realizację zgodnej z normami infrastruktury bezpieczeństwa. Rozwiązania związane z monitorowaniem budynków oraz terenów zakładów zapewniają ochronę przed kradzieżą oraz manipulacją towarów.

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym

Technologia czujników firmy SICK zapewnia spełnienie najwyższych wymogów jakościowych oraz minimalne czasy przestojów. Kompleksowa wiedza fachowa naszych ekspertów w dziedzinie czujników oraz globalna obecność firmy SICK stanowią dla Państwa gwarancję szybkiej i kompetentnej pomocy. Usługi inteligentne firmy SICK umożliwiają rejestrowanie, analizę, a ponadto wizualizację danych z inteligentnych czujników, maszyn i instalacji. Dzięki temu można precyzyjnie i z wyprzedzeniem obliczyć prawdopodobieństwa przestojów oraz wynikające z nich terminy konserwacji.

Pliki do pobrania