Kontakt
Opinia

Energetyka

Niezawodna stała wartość wśród zmian.

więcej

Gaz, węgiel, olej napędowy, biomasa i ochrona klimatu

Elektrownie na paliwa kopalne będą w najbliższej przyszłości nadal zapewniać moce produkcyjne niezbędne do pokrycia podstawowego zapotrzebowania. Aby zostało to zaakceptowane z klimatycznego punktu widzenia, zanieczyszczenie środowiska spowodowane emisjami pyłów i gazów należy ograniczyć do minimum. Firma SICK wspiera operatorów dzięki szerokim możliwościom analizy.

Zobacz zwiastun

Słońce pod prądem

Elektrownie słoneczne mogą przez cały dzień zaopatrywać całe regiony w przyjazną dla środowiska energię. Jednakże operatorzy są usatysfakcjonowani dopiero wtedy, gdy instalacje działają w optymalny sposób – z wysokim współczynnikiem sprawności, niezawodną dostępnością oraz opłacalnością. Firma SICK zapewnia wsparcie w postaci czujników w przypadku całego tego łańcucha procesu.

więcej

Usługi inteligentne

Inteligentne usługi serwisowe i konserwacyjne oferują czytelne korzyści. Dzięki urządzeniu Monitoring Box operatorzy elektrowni mogą np. stale monitorować stan stosowanych urządzeń pomiarowych i czujników. Powiązane aplikacje monitorujące ostrzegają między innymi o ryzyku zanieczyszczenia, aby można było zamówić usługę na wczesnym etapie.

więcej

Zapewnianie czystości powietrza

Jeśli spaliny są uwalniane do powietrza, należy przestrzegać ustawowych wartości granicznych zanieczyszczeń. Im dokładniejszy pomiar, tym bezpieczniejszy jest operator elektrowni, ponieważ dane pomiarowe są przekazywane bezpośrednio online do władz. Systemy monitorowania firmy SICK sprawdzają się od dziesięcioleci.

więcej

Wytwarzanie pary

Podczas wytwarzania pary w dużych instalacjach spalających lub też w mniejszych instalacjach kotłowych czujniki firmy SICK monitorują dużą liczbę punktów pomiarowych w instalacji i jej bezpośrednim otoczeniu. Dzięki możliwości łączenia informacji cyfrowych, np. za pomocą łącza I/O-Link, automatyzacja jest również prosta i inteligentna.

więcej
Energetyka
Gaz, węgiel, olej napędowy, biomasa i ochrona klimatu
Słońce pod prądem
Usługi inteligentne
Zapewnianie czystości powietrza
Wytwarzanie pary

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

Wynik 1 - 8 z 100

przegląd

Niezawodna stała wartość wśród zmian.

Sektor energetyczny jest w ruchu. Rośnie udział energii odnawialnych w ofercie dostaw energii elektrycznej. Duże konwencjonalne elektrownie, wykorzystujące paliwa kopalne, stają się lokalnymi wytwórcami energii i łączą się w mikrosieci. Cyfryzacja jest modna. Firma SICK jest przygotowana na tę transformację i nadal wspiera operatorów elektrowni oraz mniejszych wytwórców energii za pomocą inteligentnych i sprawdzonych czujników do szerokiego zakresu zadań pomiarowych. Można na nich polegać.

Portfolio usług

Rozwiązania dla elektrowni

trendy i aktualności

Czujniki nachylenia wyznaczają nowe standardy

Wdrażane są teraz precyzyjne jedno- lub dwuwymiarowe czujniki nachylenia do zastosowań, w przypadku których liczy się cena. Dzięki pojemnościowej technologii MEMS czujniki są również wytrzymałe, oferują maksymalną niezawodność i wysoki poziom pewności pomiaru w całym zakresie pomiarowym – nawet w wymagających warunkach otoczenia.

> Dowiedz się więcej

Firma SICK ułatwia pracę przy pracującej taśmie

Cała masa pracy! W wielu gałęziach przemysłu konieczne jest codzienne zarządzanie materiałem sypkim przy pracującej taśmie. Często ma to miejsce na wolnym powietrzu i w różnych warunkach atmosferycznych. W celu sprostania temu wyzwania firma SICK oferuje inteligentne rozwiązania przeznaczone również dla tego obszaru biznesowego. Urządzenia pomiarowe i czujniki firmy SICK monitorują, kontrolują i optymalizują stosowane w przemyśle systemy przenośnikowe w najróżniejszych branżach.

> Dowiedz się więcej

BREF czeka w kolejce – BREFSelector pozostaje

Pozew przeciwko dyrektywie Komisji Europejskiej w sprawie emisji przemysłowych dla dużych instalacjach spalających został pozytywnie rozpatrzony przez europejskie sądy. Dyrektywa oraz odpowiedni dokument referencyjny BREF muszą zostać przeanalizowane przez Komisję Europejską w ciągu jednego roku kalendarzowego i najprawdopodobniej zmienione. Do tego momentu obowiązuje dokument referencyjny BREF. Baza danych opracowana przez firmę SICK – BREFSelector – ułatwia klientom wybór odpowiedniej techniki pomiarowej w ramach rozporządzenia.

> Dowiedz się więcej

Pliki do pobrania

TOP