Drives and Controls

Niezawodne rejestrowanie i monitorowanie ruchów oraz sterowanie nimi za pomocą inteligentnych czujników

Rozwiązania

Safe Motion

Bezpieczne ruchy to podstawa maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny

Więcej

Smart Motor Sensors

Warto wiedzieć więcej – dzięki czujnikom Smart Motor Sensors

Firma SICK zapewnia dzięki czujnikom Smart Motor Sensors szczegółowe informacje o procesach produkcyjnych, a także dane dotyczące stanu maszyny i serwomotorów. Pozwala to szybciej wykrywać błędne działanie oraz szybciej usuwać błędy lub całkowicie ich uniknąć. SICK wykorzystuje całą swoją wiedzę i doświadczenie, aby udostępnić użytkownikowi te informacje i umożliwić konserwację prewencyjną.

Więcej

Smart Fluid Power

Czujniki firmy SICK do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych stanowią różnicę

Więcej

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Interfejs HIPERFACE DSL®, oferowany przez firmę SICK, lidera w dziedzinie technologii, to w pełni cyfrowy protokół sprzężenia zwrotnego, który wymaga jedynie minimalnej liczby przewodów łączących sterownik z modułem sprzężenia zwrotnego.

Więcej
Drives and Controls
Safe Motion
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Niezawodne rejestrowanie i monitorowanie ruchów oraz sterowanie nimi za pomocą inteligentnych czujników

Dostawcy automatyki i techniki napędowej stoją przed wyzwaniem, jakim jest oferowanie klientom napędów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, które są bardzo dokładne, niezawodne, trwałe i dynamiczne. Wymagane jest pewne rejestrowanie i monitorowanie ruchu. Ponadto niezbędna jest możliwość łatwego uruchomienia i przeprowadzenia konserwacji prewencyjnej napędów, podobnie jak kontrolowanie procesów maszynowych przez czujniki. Wymagane są również standardowe interfejsy komunikacyjne oraz łatwa integracja ze sterownikami i chmurą. SICK oferuje inteligentne czujniki, które mogą sprostać temu wyzwaniu.

Wyjątkowo szeroka paleta produktów SICK spełnia wymagania stawiane innowacyjnym napędom. Dotyczy to zarówno silników elektrycznych z systemami sprzężenia zwrotnego, maszyn z enkoderami, sterowników bezpieczeństwa z funkcją bezpiecznej kontroli ruchu, jak i czujników magnetycznych do siłowników pneumatycznych, enkoderów liniowych w siłownikach hydraulicznych czy czujników zbliżeniowych.

Trendy i aktualności

Safe Motion: nieprzerwane bezpieczeństwo procesów

Dzięki innowacyjnej koncepcji Safe Motion ruch maszyny może być monitorowany przez cały czas. Można przy tym połączyć wszystkie sygnały czujników bezpieczeństwa oraz elementów wykonawczych. W oparciu o nie generowane są informacje, na podstawie których można stwierdzić, czy operator maszyny rzeczywiście znajdzie się w niebezpieczeństwie w przypadku wejścia lub ingerencji w obszar zagrożenia. Jeśli nie ma zagrożenia, ingerencja w maszynę może być dozwolona nawet w trakcie trwającego procesu. Nie jest on wtedy przerywany. W ten sposób można ograniczyć przestoje i błędy przełączania, a także skrócić czasy cyklów. Jednocześnie wzrastają też efektywność i dostępność eksploatacyjna maszyn i instalacji.

> Dowiedz się więcej

HIPERFACE DSL® – One Cable Technology

Interfejs HIPERFACE DSL®, oferowany przez firmę SICK, lidera w dziedzinie technologii, to w pełni cyfrowy protokół sprzężenia zwrotnego, który wymaga jedynie minimalnej liczby przewodów łączących sterownik z modułem sprzężenia zwrotnego.

Zapewnia on redukcję kosztów, zajmuje mniej miejsca, jest łatwiejszy w implementacji, a jednocześnie oferuje najwyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji oraz maszyn.

> Dowiedz się więcej

Position Feedback – oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Informacja to podstawa. W robotyce systemy sprzężenia zwrotnego dostarczają regulatorowi i sterownikowi dane dotyczące prędkości i położenia oraz stanu napędów. Jest to warunek prawidłowego wykonywania wszystkich ruchów przez robota. Te inteligentne czujniki firmy SICK dostarczają informacji wymaganych do wydajnego sterowania robotem i instalacją.

> Dowiedz się więcej

wyzwania

Safe Motion

Innowacyjna koncepcja Safe Motion oznacza niezawodne kontrolowanie ruchu maszyn, instalacji, robotów i systemów transportu samojezdnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o ochronę ludzi przed obrażeniami, a także o ochronę dóbr inwestycyjnych przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. SICK oferuje w tym celu inteligentne czujniki, które umożliwiają wzrost produktywności i wydajności oraz zredukowanie przestojów monitorowanych urządzeń.

Pomiary

Niezawodny i dokładny pomiar, jak również rejestracja danych dotyczących ciśnienia, przepływu, poziomu napełnienia oraz temperatury mają podstawowe znaczenie w różnych branżach. Firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie: elektroniczne przetworniki pomiarowe ciśnienia i presostaty, czujniki do pomiaru temperatury w cieczach i gazach, jak również czujniki do pomiaru poziomu napełnienia oraz przepływu, przeznaczone do różnych mediów.

Rejestrowanie, monitorowanie i sterowanie

Firma SICK oferuje szeroki wybór produktów, umożliwiających w sposób bezpieczny i niezawodny rejestrowanie ruchów lub też aktualnej pozycji hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych elementów wykonawczych. Umożliwiają one inteligentne monitorowanie i sterowanie ruchami oraz pozycją wzmacniaczy napędów oraz układów sterowania napędami.

Connectivity

W przypadku Przemysłu 4.0 istotna jest digitalizacja oraz inteligentne połączenie w sieć. Początek tego połączenia stanowi integracja czujniki z całą architekturą aplikacji. Bardzo ważne jest przy tym precyzyjne określenie potrzebnych danych czujnika oraz ich powiązanie z pozostałym środowiskiem danych aplikacji. Za pomocą różnych interfejsów firma SICK wspiera łatwą i bezpośrednią transmisję danych czujnika do odpowiednich elementów wykonawczych w obrębie piramidy automatyzacji, ale również transmisję danych także do chmury.

Pliki do pobrania