Monitorowanie drzwi i klap ochronnych

Wyłącznik bezpieczeństwa z transponderem STR1 może być stosowany do monitorowania drzwi i klap ochronnych. Nadaje się on do zastosowań, w których wymagany jest wysoki poziom ochrony przed manipulacją. Zer względu na trzy aktywne powierzchnie czujnikowe oraz cztery aktuatory o różnej wielkości wyłącznik STR1 umożliwia ponadto bardzo elastyczny montaż.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Mały wyłącznik bezpieczeństwa RFID do monitorowania drzwi z zabezpieczeniem przed manipulacją
  • Zasięg do 14 mm
  • Mała obudowa i elastyczny montaż
  • Możliwość aktywowania czujnika z trzech stron
  • Dostępne cztery różne aktuatory
  • Czujniki uniwersalnie kodowane, jednoznacznie kodowane i kodowane na stałe
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Możliwa bezpieczna kaskada czujników złożona z maks. 30 czujników