Bezpieczna kontrola prędkości

W trybie ustawiania robot paletyzujący stanowi źródło zagrożenia. Ma to miejsce również wówczas, gdy konieczne jest usunięcie błędów związanych z załadunkiem palet. Moduły Motion Control FX3-MOC sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft kontrolują „bezpieczną prędkość”robota paletyzującego i oferują inne funkcje zapewniające bezpieczeństwo napędu, takie jak „bezpieczne zatrzymanie” i „bezpieczne zatrzymanie robocze”.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
  • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
  • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
  • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
  • Bezpieczne monitorowanie napędu
  • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
  • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji