Centra obróbcze

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Rozwiązania

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – Rozwiązania oparte na czujnikach w logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w procesie produkcji

więcej

Smart Factory

Inteligentne czujniki w fabryce opartej na sieci

więcej

Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem

Państwo również mogą podążać drogą większej wydajności produkcji i bezpieczeństwa

Bezpieczne i inteligentne, kompletne rozwiązania, dostosowane do stojących przed Państwem wyzwań – oferujemy pełne spektrum. Zwiększ wydajność produkcji dzięki bezpieczeństwu maszyn: począwszy od indywidualnego doradztwa, poprzez planowanie i wykonawstwo aż po odbiór – zajmujemy się w Twoim imieniu całym projektem.

więcej

Współpraca na równych prawach

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Ludzie i roboty coraz ściślej ze sobą współpracują. W tej współpracy decydującą rolę odgrywają czujniki firmy SICK. Dzięki nim roboty z większą precyzją postrzegają otoczenie, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich zastosowaniach związanych z robotyką: systemy wizyjne wykorzystujące roboty, Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota i informacje zwrotne o pozycji.

więcej

Smart Fluid Power

Czujniki firmy SICK do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych stanowią różnicę

Więcej
Centra obróbcze
Logistyka produkcji staje się inteligentna
Smart Factory
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem
Współpraca na równych prawach
Smart Fluid Power

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Innowacyjne, inteligentne czujniki firmy SICK od dziesięcioleci wywierają wpływ na branżę obrabiarek. Inteligentne czujniki SICK przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa i przyspieszenia maszyn i instalacji, zwiększają też ich elastyczność z uwagi na różne wymagania produkcyjne – zarówno w przypadku pojedynczych maszyn, jak i automatycznych komórek produkcyjnych. Spójna koncepcja oparta na bezpiecznych czujnikach i sterownikach zgodnych z obowiązującymi standardami pozwala bez trudu osiągnąć pełne bezpieczeństwo maszyny. Optymalnie dobrane czujniki umożliwiają automatyzację kroków produkcyjnych o różnych wymaganiach. W ten sposób kontrolę jakości produkcji można włączyć w same procesy. Dzięki obszernym kompetencjom w dziedzinie czujników oraz doświadczeniu w różnych branżach firma SICK jest w stanie dostarczać niezawodne rozwiązania.

trendy i aktualności

deTec HG

Branża obrabiarek stawia wysokie wymagania podczas skrawania w zakresie odporności stosowanych elementów na chemikalia w postaci chłodziw, smarów i środków czyszczących. Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa deTec HG firmy SICK są z tego względu wyposażone w przednią szybkę z hartowanego szkła. Zapewnia to maksymalną niezawodność oraz długą trwałość użytkową również w przypadku ekstremalnych warunków, a co za tym idzie również opłacalność ekonomiczną.

> Dowiedz się więcej

Smart Sensors – źródło informacji dla Przemysłu 4.0

Smart Sensors generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu. Tym samym umożliwiają znaczący wzrost wydajności, większą elastyczność i większe bezpieczeństwo na etapie planowania, pozwalając na serwisowanie instalacji w ramach konserwacji prewencyjnej. W zależności od wymagań Smart Sensors oferują nawet cztery wymiary inteligentnej sensoryki.

> Dowiedz się więcej

wyzwania

Elastyczna automatyka

Trend zmierzający do małych wielkości partii oraz spełniania indywidualnych życzeń klientów wymaga w coraz większym stopniu bardzo elastycznej i zarazem wydajnej, zautomatyzowanej produkcji. Wiele czujników oraz rozwiązań autorstwa firmy SICK o różnych konstrukcjach, funkcjach i sposobach działania przyczynia się w znaczącym stopniu do realizacji tych wymagań.

Bezpieczeństwo

Współpraca pomiędzy człowiekiem a maszyną, jak również częściowo trudne warunki otoczenia stanowią szczególne wyzwanie dla technologii bezpieczeństwa w przemyśle obrabiarkowym. Firma SICK dysponuje w tym zakresie najbogatszą ofertą rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Charakteryzują się one wysokim stopniem integracji z układem sterowania. Są one dostępne razem z kompleksową ofertą serwisową, obejmującą doradztwo, uruchamianie, szkolenia i dokształcanie.

Kontrola jakości

Firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zastosowań w zakresie kontroli jakości: fotoprzekaźniki odbiciowe do kontroli obecności materiału w procesie produkcji, dalmierze do precyzyjnego pomiaru przedmiotów obrabianych, czujniki wizyjne do kontroli cech produkcyjnych, jak również rozwiązania wizyjne 3D do końcowej kontroli jakości. Zapewnia to wymagany wysoki poziom jakości.

Śledzenie przesyłek

W celu zapewnienia zautomatyzowanego procesu produkcji dane produkcyjne, zależne od przedmiotów obrabianych, są dostarczane w dokumencie w postaci zakodowanej, a za pomocą ich zeskanowania można automatycznie zmodyfikować odpowiednie programy maszyny. Dostarczone elementy muszą zapewniać możliwość jednoznacznej identyfikacji przez dostawcę części, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym. W celu spełnienia tych wymaga firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania: stacjonarne systemy odczytu kodów, mobilne czytniki kodów kreskowych oraz rozwiązania RFID.

Pliki do pobrania