Kontakt
Opinia

Centra obróbcze

Osiągnij więcej dzięki inteligentnym czujnikom

Innowacyjne, inteligentne czujniki firmy SICK od dziesięcioleci wywierają wpływ na branżę obrabiarek. Inteligentne czujniki SICK przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa i przyspieszenia maszyn i instalacji, zwiększają też ich elastyczność z uwagi na różne wymagania produkcyjne – zarówno w przypadku pojedynczych maszyn, jak i automatycznych komórek produkcyjnych. Spójna koncepcja oparta na bezpiecznych czujnikach i sterownikach zgodnych z obowiązującymi standardami pozwala bez trudu osiągnąć pełne bezpieczeństwo maszyny. Optymalnie dobrane czujniki umożliwiają automatyzację kroków produkcyjnych o różnych wymaganiach. W ten sposób kontrolę jakości produkcji można włączyć w same procesy. Dzięki obszernym kompetencjom w dziedzinie czujników oraz doświadczeniu w różnych branżach firma SICK jest w stanie dostarczać niezawodne rozwiązania.

Centra obróbcze
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

TOP