Kontakt
Opinia

Centra obróbcze

Osiągnij więcej dzięki inteligentnym czujnikom

Innowacyjne, inteligentne czujniki firmy SICK od dziesięcioleci wywierają wpływ na branżę obrabiarek. Inteligentne czujniki SICK przyczyniają się do podwyższenia bezpieczeństwa i przyspieszenia maszyn i instalacji, zwiększają też ich elastyczność z uwagi na różne wymagania produkcyjne – zarówno w przypadku pojedynczych maszyn, jak i automatycznych komórek produkcyjnych. Spójna koncepcja oparta na bezpiecznych czujnikach i sterownikach zgodnych z obowiązującymi standardami pozwala bez trudu osiągnąć pełne bezpieczeństwo maszyny. Optymalnie dobrane czujniki umożliwiają automatyzację kroków produkcyjnych o różnych wymaganiach. W ten sposób kontrolę jakości produkcji można włączyć w same procesy. Dzięki obszernym kompetencjom w dziedzinie czujników oraz doświadczeniu w różnych branżach firma SICK jest w stanie dostarczać niezawodne rozwiązania.

Centra obróbcze
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image
Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

TOP