Lokalizacja części 3D na taśmach przenośników

Czujnik wizyjny 3D TriSpectorP1000 zamontowany nad taśmą mierzy produkty w trzech wymiarach. Umożliwia to robotowi manipulacyjnemu szybkie i precyzyjne chwytanie oraz sortowanie artykułów spożywczych. Aby sprostać wysokim wymaganiom konsumentów, opakowanie musi wyglądać harmonijnie. Tylko bezbłędne produkty są umieszczane w opakowaniach. TriSpectorP1000 dostarcza dane, które są istotne dla określenia jakości, takie jak położenie, objętość i cechy produktu.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Łatwe pobieranie z taśmy przenośnikowej we wszystkich wymiarach
  • Interfejs przyjazny dla użytkownika
  • Udostępnia współrzędne 3D i wartości pomiarowe produktów na taśmach przenośnikowych
  • Łatwa integracja z różnymi modelami robotów
  • Niezależne wykonanie na TriSpectorP1000 i w połączeniu z Ruler3000 oraz SIM
  • Łatwa kalibracja oko-ręka
  • Niezawodna detekcja, bazująca na wysokości
  Indywidualne rozwiązania 3D do elastycznych systemów automatyki
  • Inspekcje 2D, 3D i inspekcje profilu ruchomych części
  • Przetwarzanie obrazów, oświetlenie i analiza w jednym urządzeniu
  • SICK AppSpace, programowalna kamera 3D
  • Pełna elastyczność w przypadku rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • SICK Algorithm API i HALCON
  • Skalibrowane fabrycznie dane 3D
  • Internetowy interfejs użytkownika

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej