Branża spożywcza i napoje

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Rozwiązania

Hygienic Solutions

Czujniki spełniające wymogi higieniczne, przeznaczone do różnorodnych zastosowań

więcej

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – Rozwiązania oparte na czujnikach w logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w procesie produkcji

więcej

Współpraca na równych prawach

Oparte na czujnikach rozwiązania dla robotyki

Ludzie i roboty coraz ściślej ze sobą współpracują. W tej współpracy decydującą rolę odgrywają czujniki firmy SICK. Dzięki nim roboty z większą precyzją postrzegają otoczenie, co jest warunkiem współpracy człowieka i robota we wszystkich zastosowaniach związanych z robotyką: systemy wizyjne wykorzystujące roboty, Safe Robotics, oprzyrządowanie ramienia robota i informacje zwrotne o pozycji.

więcej

Logistyka staje się inteligentna

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych.

Więcej

Potwierdzone bezpieczeństwo

Niezawodne rozwiązania oparte na czujnikach – większe bezpieczeństwo artykułów spożywczych

Rozwój technologii żywności, globalizacja handlu, a także zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów narzuciły nowe warunki ramowe w produkcji i konsumpcji żywności.

więcej
Branża spożywcza i napoje
Hygienic Solutions
Logistyka produkcji staje się inteligentna
Współpraca na równych prawach
Logistyka staje się inteligentna
Potwierdzone bezpieczeństwo

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Rozwiązania oparte na czujnikach dla producentów artykułów spożywczych i napojów

W tym obszarze branży produkcyjnej obowiązują szczególnie wysokie wymagania pod względem higieny, które wpływają na proces pakowania. Systemy czujników firmy SICK są stosowane w tej branży zarówno w strefach suchych, jak i mokrych. Wyróżniają się wyjątkowo dużą dostępnością eksploatacyjną i elastycznością we wszystkich aplikacjach. Łatwa obsługa czujników SICK sprawia, że zmiany produktów wiążą się z krótszymi czasami uzbrajania maszyn.

Trendy i aktualności

Ciągła kontrola wstęg folii: aby nic się nie przekrzywiało

W branży towarów konsumpcyjnych, a zwłaszcza w dziedzinie opakowań i druku, przetwarzanie wstęg folii stanowi szczególne wyzwanie. Dokładne prowadzenie wstęgi materiału, prawidłowe naprężenie materiału wewnątrz maszyny lub też cięcie wstęgi w prawidłowym miejscu na końcu to warunki niezbędne dla efektywnych i precyzyjnych wyników procesu. Rozwiązania firmy SICK pomagają w przypadku każdego z tych jednostkowych etapów procesu – na przykład dzięki odpowiednim czujnikom kontrastu, koloru i luminescencji lub też kurtynie pomiarowej.

> Więcej

Hygienic Sensor Solutions: stal nierdzewna i bezpieczeństwo procesów

Higieniczna konstrukcja systemu – a w szczególności higieniczne elementy automatyki – pozwalają zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia produktów i uniknąć problemów wizerunkowych. Czujniki ze stali nierdzewnej i rozwiązania systemowe firmy SICK nie dają żadnych szans zarazkom i bakteriom.

> Więcej

Możliwość identyfikacji na poziomie artykułów

Istnieje wiele powodów wycofania artykułów spożywczych ze sklepów. Tego typu zdarzenia nie tylko niszczą wizerunek producenta, lecz także pociągają za sobą ogromne koszty, które są tym wyższe, im bardziej niejasne jest miejsce pobytu produktów końcowych. W przypadku wycofywania produktów istotną rolę odgrywa czas. Systemy identyfikacji i technologia integracji umożliwiają ciągłą identyfikację żywności od producenta do konsumenta. W razie konieczności można „jednym kliknięciem myszy” śledzić artykuły w czasie rzeczywistym.

> Więcej

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

W przemyśle spożywczym bardzo ważne jest higieniczne opakowanie pierwotne delikatnych, otwartych produktów spożywczych. Aby umożliwić ten proces w komórce robota, SICK współpracuje z producentem robotów Stäubli. Czujnik wizyjny 3D TriSpectorP1000 firmy SICK i czteroosiowe urządzenie FAST picker TP80 he firmy Stäubli dbają o płynne pobieranie produktów z przesuwającej się taśmy przenośnikowej. Części 3D są lokalizowane za pomocą Belt-Picking-SensorApp i implementowane przy użyciu SICK AppSpace.

> Więcej

wyzwania

Elastyczna automatyzacja – detekcja i pomiary

Różne wielkości sprzedaży i indywidualne potrzeby klientów wymagają elastycznych maszyn i szerokiej gamy inteligentnych czujników do detekcji obiektów oraz pomiaru wielkości fizycznych. Inteligentne czujniki firmy SICK posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne. Dzięki temu w znaczącym stopniu przyczyniają się do realizacji tych zadań. Konserwacja prewencyjna skraca czas przestojów. Smart Tasks dostarczają właściwych informacji zapewniających efektywność procesów w odpowiednim czasie bezpośrednio z czujnika. Tym samym Przemysł 4.0 staje się rzeczywistością.

Bezpieczeństwo – zabezpieczenie

Modułowa konstrukcja nowoczesnych maszyn i instalacji pakujących wymaga inteligentnej i elastycznej koncepcji bezpieczeństwa. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa firmy SICK chronią ludzi i maszyny, optymalizują produkcję i redukują miejsce zajmowane przez maszyny. Głównym obszarem naszej działalności jest opracowywanie i oferowanie standaryzowanych usług i produktów z dziedziny techniki bezpieczeństwa. Obejmuje to uruchomienie, naprawę i modernizację. Jako akredytowany organ kontrolny, firma SICK oferuje inspekcję środków ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami na całym świecie.

Kontrola jakości – monitorowanie i kontrola

We wszystkich sektorach przemysłu opakowaniowego, czy to farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i napojów, artykułów gospodarstwa domowego lub higieny, niezawodność i jakość należą do najważniejszych celów przedsiębiorstwa. Do zagwarantowania stałej, wysokiej jakości przy dużych prędkościach przerobowych maszyn pakujących, konieczny jest system kontroli jakości spełniający najwyższe wymagania. Niezależnie od tego, czy są to standardowe czujniki, kompletne systemy czy usługi serwisowego, SICK oferuje inteligentne rozwiązania oparte na czujnikach zgodne z aktualnym stanem rozwoju technicznego dla wszystkich branż przemysłu opakowaniowego. Jakość to nie przypadek.

Śledzenie przesyłek – identyfikacja i śledzenie

Niezawodna identyfikacja obiektów to podstawa identyfikacji z serializacją i agregacją oraz stałej poprawy jakości. Wymagane są również kompletne rozwiązania systemowe w zakresie zarządzania zapasami magazynowymi oraz recyklingu pojemników i opakowań wielokrotnego użytku. W tym celu SICK oferuje szeroką gamę rozwiązań opartych na czujnikach – od kompaktowych, łatwych w integracji urządzeń, przez konfigurowalne rozwiązania autonomiczne, aż po programowalne kamery wysokiej prędkości. W przypadku zainstalowanych na stałe i mobilnych czytników SICK wykorzystuje różne technologie rozpoznawania kodów kreskowych, kodów 2D i RFID.

Pliki do pobrania