Ostrzeganie przed kolizją z tyłu koparki przy użyciu czujników 3D LiDAR

Manewrowanie i cofanie to częste przyczyny wypadków na placach budowy, ponieważ z uwagi na ograniczoną widoczność z tyłu koparki może dojść do przeoczenia obiektów. Czujniki systemu wspomagania kierowcy muszą być w stanie klasyfikować te obiekty pod względem istotności z punktu widzenia ostrzegania przed kolizją. Odbywa się to poprzez obliczanie objętości obiektów. Czujnik 3D LiDAR MRS1000 w obudowie o stopniu ochrony IP 67 mierzy do 55 000 punktów pomiarowych na czterech płaszczyznach. Pozwala to w porę wykryć obiekty znajdujące się na ziemi, jak i obiekty obecne na drodze przemieszczenia. Technologia HDDM+ z analizą Multi-Echo zapewnia precyzyjne wyniki pomiaru przy dużym wpływie czynników atmosferycznych.

 • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
  Outdoor to nasz czwarty wymiar
  • Cztery położenia rozchylone i kąt otwarcia 275°
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
  • Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
  • Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
  • Wygodna i łatwa w obsłudze diagnostyka przy użyciu serwera WWW