Bezpieczny przepływ materiałów: pełne bezpieczeństwo automatycznego transportu materiałów

W instalacjach produkcyjnych o dużym stopniu automatyzacji materiały nieprzerwanie przepływają między poszczególnymi procesami produkcyjnymi. Bardzo istotną rolę odgrywają tu więc inteligentne rozwiązania związane z bezpieczeństwem. Potrafią one odróżnić materiały od człowieka, dzięki czemu zabezpieczają dostęp do maszyn i instalacji, a przez to chronią personel i zapewniają sprawny transport materiałów.

Dla osiągnięcia wysokiej wydajności kluczowy jest wybór odpowiedniego rozwiązania związanego z bezpieczeństwem. Dlatego warto postawić na firmę SICK, która jest ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Jej szeroka oferta sięga od optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa z funkcją mutingu przez inteligentne systemy bezpieczeństwa z certyfikatem TÜV po usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb. SICK oferuje rozwiązania ukierunkowane na klienta, umożliwiające bezpieczny i wydajny przepływ materiałów w jego instalacjach.

Rozwiązania firmy SICK do zabezpieczenia dostępu podczas zautomatyzowanego przepływu materiałów

Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa: obejścia realizowane za pomocą czujników mutingu.

deTec

C4000 Fusion

System bezpieczeństwa Safe Portal: adaptacyjne dostosowywanie pola ochronnego laserowych skanerów bezpieczeństwa przez wykrywanie konturów.

Safe Portal

Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa: muting realizowany za pomocą czujników mutingu.

deTem

M4000 Advanced

System bezpieczeństwa Safeguard Detector: materiał jako naturalna bariera odgradzająca obszar zagrożenia.

Safeguard Detector

System bezpieczeństwa Safe Entry Exit: muting realizowany za pomocą sygnałów procesu zamiast czujników mutingu.

Safe Entry Exit

 

Bezpieczne rozwiązania sterujące do zastosowań wymagających niezawodnego odróżniania ludzi od materiałów.

Bezpieczne rozwiązania sterujące