Bezkontaktowe czujniki kontroli ruchu
SPEETEC 1D

Uchwyć ruch. Bez kontaktu.

Twoje korzyści

 • Otwiera nowe możliwości pomiaru delikatnych, miękkich lub gładkich obiektów
 • Czujnik optyczny nie powoduje uszkodzeń oraz zanieczyszczenia mierzonej powierzchni, chroniąc w ten sposób wysoką jakość produktu
 • Bezpoślizgowy pomiar zwiększa dokładność pomiaru i optymalizuje w ten sposób wydajność produkcji oraz jakość procesu
 • Ze względu na klasę lasera 1 nie są potrzebne żadne drogie środki ochrony przed promieniowaniem laserowym ani też specjalne szkolenia dla personelu
 • Wysoka dokładność pomiaru również w przypadku trybu pracy start/stop oraz przy niewielkich długościach pomiarowych
 • Interfejs konfiguracyjny umożliwia diagnozowanie aplikacji i czujnika, a także parametryzację
 • Łatwa modernizacja, brak zużycia i brak konieczności konserwacji

Przegląd

Uchwyć ruch. Bez kontaktu.

Odporny na zużycie i niewymagający konserwacji laserowy czujnik kontroli ruchu SPEETEC 1D działa bezkontaktowo. Do rejestrowania danych nie jest potrzebny wzorzec jednostki miary ani skala. Bazująca na efekcie Dopplera laserowa technologia czujnika SPEETEC 1D umożliwia pomiar prędkości, długości, kierunku ruchu oraz pozycji obiektu na praktycznie każdej powierzchni. Pomiar bezkontaktowy jest idealny zwłaszcza w przypadku miękkich i delikatnych powierzchni, ponieważ nie ma tu ryzyka uszkodzenia materiału. Ponadto SPEETEC 1D sprawdza się doskonale w zastosowaniach enkoderowych w przypadku przebiegających szybko i dynamicznie procesów, do których enkodery się nie nadają. Za pośrednictwem interfejsu można monitorować czujnik i konfigurować funkcje logiczne.

Przegląd
 • Pomiar bezkontaktowy prędkości, długości i pozycji bez wzorca jednostki miary
 • Możliwość stosowania z wieloma materiałami, kolorami i powierzchniami
 • Bardzo wysoka dokładność i powtarzalność pomiarów
 • Klasa lasera 1
 • Wytrzymała konstrukcja, kompaktowe wymiary, niewielka masa
 • Interfejs TTL lub HTL
 • Funkcje diagnostyki i parametryzacji

Zalety

Zagospodarowywanie nowych pól zastosowań w dziedzinie monitorowania ruchu

SPEETEC 1D pokazuje, co jest możliwe. Czujnik mierzy szybko i precyzyjnie za pomocą zasady działania lasera dopplerowskiego długość, prędkość oraz pozycję drobnicy, jak również materiałów bezkońcowych. Ponieważ podczas pomiaru działa on w sposób bezkontaktowy, umożliwia nowe zastosowania w automatyzacji: tam, gdzie przedtem rezygnowano z pomiarów bezpośrednich na delikatnych lub miękkich powierzchniach, ponieważ czujniki dotykowe powodowały ich uszkodzenie, teraz za pomocą SPEETEC 1D można gromadzić dane na temat ruchu w sposób bezkontaktowy. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz ustandaryzowanemu interfejsowi TTL lub HTL można go ponadto łatwo zintegrować z nowymi lub istniejącymi instalacjami oraz szybko uruchomić.

Bez błędów pomiaru w wyniku poślizgu. Krótkie czasy reakcji i bardzo wysoka dokładność pomiaru już na pierwszych centymetrach: SPEETEC 1D dzięki swej optycznej zasadzie pomiaru wyznacza nowe standardy w kwestii pomiaru prędkości w dynamicznych lub taktowanych procesach.

Wysoka dokładność pomiaru w przypadku trybu pracy start/stop oraz przy niewielkich długościach pomiaru.

Bezpoślizgowe pomiary w przypadku dynamicznych procesów zwiększają jakość procesu oraz wydajność produkcji instalacji.

Inteligentna struktura

Podłużne okienko lasera oraz zaokrąglone krawędzie wskazują na kierunek ruchu.

Wysokiej jakości złącza wtykowe zostały połączone z minimalistyczną i funkcjonalną konstrukcją.

Elegancki i prosty design czujnika SPEETEC 1D został nagrodzony wyróżnieniem iF Design Award 2020.

Poszerza horyzont pomiarów: SPEETEC 1D zamyka lukę pomiędzy dotykowymi systemami z kołem pomiarowym oraz złożonymi, laserowymi czujnikami dopplerowskimi – a dzięki bezdotykowej zasadzie pomiaru nadaje się do prawie wszystkich powierzchni i obiektów.

Większy komfort podczas manewrowania – bezpieczeństwo dzięki fabrycznej klasie lasera 1

SPEETEC 1D jest znacznie bardziej ekonomiczny niż inne laserowe czujniki do pomiaru prędkości: dzięki klasie lasera 1 do integracji urządzenia nie są niezbędne żadne środki ochronne, takie jak obudowa, środki ochrony oczu, strefy bezpieczeństwa, nie ma także potrzeby specjalnego szkolenia personelu. Nakłady związane z instalacją są minimalne: wystarczy po prostu zamontować i zacząć używanie. Zasada działania lasera dopplerowskiego lasera podczerwonego zapewnia dokładne wartości prędkości do 10 m/s przy bardzo wysokiej dokładności powtarzalności. Nieważne, czy chodzi o towar bezkońcowy czy też drobnicę – wysoka rozdzielczość lasera umożliwia rozdzielczość maksymalną na poziomie 4 µm, a na odcinku jednego metra czujnik mierzy długości materiału z dokładnością co do milimetra. Zapewnia to maksymalną niezawodność w przypadku licznych zastosowań.

Technologia przydatna w praktyce

Laser podczerwony mierzy przy użyciu fal o długości 850 nm poza zakresem światła widzialnego.

Dzięki klasie lasera 1 wykluczone są zagrożenia ze strony wiązki promieni lasera – nawet w przypadku bezpośredniego kontaktu z oczami.

Czujnik optyczny urządzenia SPEETEC 1D jest niewrażliwy na światło zewnętrzne i zapewnia zawsze wiarygodne wartości pomiarowe.

Wysoka precyzja, niezawodność i prostota w obsłudze: SPEETEC 1D sprawia, że klasa lasera 1 staje się nowym standardem do bezkontaktowego pomiaru prędkości.

Nieniszczący i ekonomiczny pomiar delikatnych powierzchni

System pomiarowy nadaje się specjalnie do pomiaru bardzo delikatnych materiałów. Powierzchnie, w których w następstwie docisku zwykłych systemów z kołem pomiarowym powstają wgłębienia, które ulegają uszkodzeniu lub też w których następują zmiany materiałowe, można teraz mierzyć w sposób łatwy i niezawodny. Bazująca na wiązce laserowej technologia zapobiega ponadto zabrudzeniom na mierzonej powierzchni materiału. Oprócz ruchów materiału bezkońcowego SPEETEC 1D rejestruje również bez problemu i precyzyjnie ruchy drobnicy. Laser działa przy tym w sposób nieulegający zużyciu i zapewnia dzięki temu większe bezpieczeństwo procesu przy minimalnych kosztach utrzymania.

Niezawodne, bezkontaktowe pomiary długości i pozycji na drobnicy

Pomiar długości drobnicy

SPEETEC zapewnia dzięki precyzyjnym wartościom długości drobnicy podstawę dla zautomatyzowanej, statystycznej kontroli procesów, zoptymalizowanych procesów oraz efektywnego kosztowo sterowania instalacjami.

Pomiar pozycji na drobnicy

SPEETEC rozpoznaje pozycje na drobnicy. Dzięki temu można obrabiać drobnicę dokładnie we właściwym miejscu.

Nieniszczące pomiary materiału

Czujniki optyczne zapobiegają uszkodzeniu szczególnie delikatnych materiałów, takich jak cienkie folie, miękka guma lub też materiał izolacyjny.

SPEETEC 1D mierzy w sposób niepowodujący zużycia i również po wielu tysiącach godzin użytkowania zapewnia jeszcze wiarygodne i dokładne wartości.

Montaż czujnika wyzwalającego bezpośrednio na obudowie urządzenia SPEETEC 1D umożliwia dokładny pomiar długości drobnicy.

Płynny pomiar prędkości: SPEETEC 1D umożliwia dokładny, bezkontaktowy pomiar ruchu na bardzo miękkich i delikatnych powierzchniach – przy równocześnie minimalnych nakładach na konserwację.

Elastyczność i przejrzystość – dzięki opcjonalnemu interfejsowi do parametryzacji i diagnostyki

Na życzenie SPEETEC 1D może być również dostarczany z interfejsem do parametryzacji i diagnostyki.

Za pośrednictwem tego interfejsu można sparametryzować ustawienia podstawowe, takie jak rozdzielczość, interfejs elektryczny oraz kierunek ruchu. Ponadto można również uaktywnić i ustawić funkcje logiczne do analizy zewnętrznych sygnałów wejściowych oraz wynikowych sygnałów wyjściowych. Funkcje diagnostyczne umożliwiają wgląd w dane stanu czujnika oraz aktualne wyniki pomiarów w aplikacji klienta.

Funkcje logiczne, konfiguracja, diagnostyka

Urządzenie do programowania PGT-14 umożliwia dostęp do wszystkich funkcji parametryzacji i diagnostyki za pośrednictwem SOPAS ET.

Kompleksowe wartości diagnostyczne w celu zapewnienia wglądu w czujnik oraz aplikację umożliwiają niezawodne monitorowanie procesu.

Dzięki zintegrowanej funkcji logiki można za pomocą czujnika zewnętrznego mierzyć długość drobnicy. Ponadto można inicjować czynności dotyczące drobnicy.

Specyficzne dla klienta dostosowanie czujników, niezależne od układu sterowania funkcje logiki, jak również przejrzystość oraz kontrola nad czujnikiem oraz aplikacją. Wszystkie te funkcje SPEETEC 1D umożliwia dzięki interfejsowi do parametryzacji i diagnostyki.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
 • Przegląd danych technicznych

  Przegląd danych technicznych

  Znamionowy odstęp pomiarowy50 mm
  Kierunek ruchu1D, kierunek x
  Klasa lasera1 (IEC 60825-1:2014)
  Długość fali/rodzaj światła850 nm niewidzialne światło podczerwone
  Napięcie zasilające12 V ... 30 V
  Interfejs komunikacyjny

  TTL / RS-422

  HTL / Push pull

  Typ przyłączaWtyk, M12, 8 pinów, kodowanie A
  Krok pomiaru (rozdzielczość: µm/impuls)4 ... 2.000
  Programowalny/parametryzowalny– / ✔
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania