Bez ryzyka – nitownica wyposażona w rozwiązania związane z bezpieczeństwem firmy SICK

2020-05-18

Zajmująca się budową maszyn firma BalTec opracowała nowoczesną nitownicę elektryczną. Silniki serwo zastąpiły stosowany wcześniej napęd pneumatyczny i znacznie zwiększyły efektywność i szybkość technologii łączenia. W ten sposób BalTec wyznacza nowe standardy dla branży. Podczas poszukiwania najlepszego dostawcy urządzeń zabezpieczających w ramach fascynujących prac nad produktem przedsiębiorstwo nie mogło przejść obojętnie obok oferty firmy SICK.

When searching for the best partner for safety devices during the excit-ing development process, SICK was the obvious choice.
When searching for the best partner for safety devices during the excit-ing development process, SICK was the obvious choice.

Klaus Huber jest specjalistą ds. budowy maszyn i indywidualistą, który chętnie idzie własną drogą, nie tracąc przy tym z oczu celu, jakim jest znakomity efekt końcowy. W listopadzie 2015 r. jako kierownik produktu w grupie BalTec rozpoczął projektowanie nitownicy z napędem elektrycznym. Po czterech latach intensywnej pracy powstała gotowa do wejścia na rynek rodzina produktów „Electric”. Obejmuje ona urządzenia w dwóch wymiarach dostosowane do czterech zakresów sił. BalTec produkuje maszyny na potrzeby techniki łączenia i należy do globalnych liderów rynku w takich dziedzinach jak nitowanie radialne i orbitalne, rolowanie i wciskanie. 35 pracowników w centrali w szwajcarskiej miejscowości Pfäffikon i 25 specjalistów ds. sprzedaży i serwisu na wszystkich kontynentach pomaga zwiększać produktywność i efektywność klientom z takich branż jak motoryzacja oraz przemysł meblarski i elektroniczny. Domenico Mollo, dyrektor zarządzający w firmie BalTec, podsumowuje jej cele następująco: „Chcemy wyróżnić się na rynku i zawsze znajdować najlepsze rozwiązania dostosowane do bardzo indywidualnych wymagań naszych klientów z różnych krajów. Nasze maszyny po prostu muszą być wyposażone w najlepszą koncepcję bezpieczeństwa”.

 

Domenico Mollo, Managing Director BalTec
Domenico Mollo, dyrektor zarządzający w firmie BalTec
Domenico Mollo, Managing Director BalTec
Domenico Mollo, dyrektor zarządzający w firmie BalTec

 

Stymulator zrównoważonego rozwoju

Dlatego firma BalTec nie obawiała się rozpoczęcia kosztownych i długich prac nad nitownicą sterowaną za pomocą serwomechanizmów. Zależało jej na możliwości swobodnego definiowania względnych prędkości narzędzia wobec nitu, a zarazem procesu formowania na wszystkich etapach z myślą o zwiększeniu jego elastyczności i skróceniu czasu taktu. „Zwykle do jednej maszyny w stosunkowo wąskim oknie procesowym przypisana jest jedna technologia obróbki. Tutaj jednak w jednej kompaktowej maszynie połączono trzy klasyczne procesy formowania, czyli nitowanie radialne i orbitalne oraz rolowanie, ponieważ dzięki serwomechanizmom możemy swobodnie dobierać i określać wszystkie parametry kinematyczne, w tym prędkość podawania i obrotu” – tak Klaus Huber opisuje zalety konstrukcyjne nitownicy „Electric”. Użytkownicy mogą więc zastąpić jedną elektryczną maszyną nawet trzy urządzenia pneumatyczne, a większe nakłady inwestycyjne szybko zwracają się dzięki większej efektywności i prędkości oraz idealnej precyzji.

Ważnym argumentem przemawiającym za rozpoczęciem wieloletnich prac nad urządzeniem była w firmie BalTec – oprócz zrównoważonego rozwoju – efektywność energetyczna: „Sprawność urządzenia ‘Electric’ wynosi 70–80%, natomiast maszyny wyposażone w sprężarkę nie tylko cechują się wysokimi kosztami produkcji i konserwacji oraz sprawnością całkowitą poniżej 10%, lecz także generują hałas i problemy związane z bezpieczeństwem” – mówi Klaus Huber. Ambitnym Szwajcarom nie wystarczył jednak zakup standardowych silników na rynku. Aby uzyskać optymalny proces formowania i 100-procentową kontrolę nad procesami przy zachowaniu maksymalnej kompaktowości, Klaus Huber i jego koledzy stworzyli silniki samodzielnie. 

 

Klaus Huber, Product Manager and Design Engineer BalTec
Klaus Huber, kierownik produktu i konstruktor w firmie BalTec
Klaus Huber, Product Manager and Design Engineer BalTec
Klaus Huber, kierownik produktu i konstruktor w firmie BalTec

 

Na wysokim poziomie – wszystko od jednego producenta

To konsekwentne dążenie do najlepszych i najwszechstronniejszych rozwiązań widać także w podejściu do koncepcji bezpieczeństwa nowej maszyny. Szwajcarskie przedsiębiorstwo nie chciało bowiem iść na żadne kompromisy w tym zakresie. Dla Klausa Hubera było to jasne od samego początku prac nad nową nitownicą – w grę wchodziły tylko najwyższe standardy bezpieczeństwa. Urządzenie „Electric” jako nitownica nie jest w zasadzie objęte rygorystycznymi normami i regułami dotyczącymi pras. Firma BalTec również w tym obszarze zdecydowała się jednak wyjść poza wymagane minimum i postawiła sobie za cel osiągnięcie najwyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e (EN ISO 13849).  W tym celu wykorzystała kurtynę świetlną deTec4 Core, wyłącznik bezpieczeństwa z transponderem STR1urządzenie ryglujące bezpieczeństwa TR10 Lock firmy SICK. „Dzięki tym trzem systemom zabezpieczającym dla wszystkich wariantów nitownicy ‘Electric’ dysponujemy niezbędnymi rozwiązaniami wysokiej klasy z oferty jednego producenta. SICK cieszy się znakomitą renomą na naszym europejskim rynku docelowym, co pomoże nam przy wprowadzaniu nitownicy na rynek” – podsumowuje Klaus Huber. 

Do kurtyny deTec4 Core przekonał go w pierwszej kolejności brak martwych stref: „Urządzenie można bez trudu włączyć w ogólną koncepcję i ma znakomitą funkcjonalność”. Zaletą okazała się też estetyczna konstrukcja, ponieważ, jak podkreśla Klaus Huber, nie wszystkie fotoprzekaźniki prezentują się tak dobrze. Jego uznanie zdobyła przemyślana koncepcja ustawiania wysokości pola ochronnego kurtyn świetlnych deTec w 150-milimetrowych krokach w przedziale od 300 do 2100 mm. Krótki czas odpowiedzi zwiększa swobodę konstrukcyjną, ponieważ pozwala umieścić kurtynę świetlną w niewielkiej odległości i w ten sposób stworzyć przy maszynie ergonomiczne środowisko pracy.

 

The absence of blind zones with the deTec4 Core impresses Klaus Hu-ber: “It enables me to elegantly integrate the device into the overall con-cept and I consider it a great feature”.
The absence of blind zones with the deTec4 Core impresses Klaus Hu-ber: “It enables me to elegantly integrate the device into the overall con-cept and I consider it a great feature”.

 

Krótkie czasy odpowiedzi i udana konstrukcja

Dzięki krótkim czasom związanym z bezpieczeństwem (czas odpowiedzi: 40 ms, czas zezwolenia: 100 ms, czas ryzyka: 80 ms) w nitownicy „Electric” ze stołem przesuwnym znalazł również zastosowanie bezdotykowy czujnik bezpieczeństwa STR1. Z uwagi na wysokie tolerancje w stosunku do przesunięcia drzwi zapewnia on dużą dostępność eksploatacyjną maszyny. Tutaj również kompaktowa budowa zwiększa elastyczność montażu. Podobnie jest w przypadku trzeciego wybranego systemu firmy SICK do zabezpieczania dostępu, czyli urządzenia TR10 Lock. Również tutaj Klaus Huber chwali „udaną konstrukcję”, której towarzyszy równie dobra funkcjonalność: „Urządzenie TR10 Lock jest bardzo niezawodne pod względem mechanicznym i można je bez trudu zintegrować z systemem, a przy tym zapewnia niezawodne, mocne ryglowanie bez konieczności wiercenia jakichkolwiek otworów”. Wysoki poziom kodowania aktuatora spełnia przy tym wymogi normy EN ISO 14119 dotyczące ochrony przed manipulacją bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatkowych rozwiązań.

 

The TR10 Lock safety locking device from SICK offers the highest level of safety with performance level PL e. The high coding level of the transponder technology makes additional measures for manipulation protection unnecessary.
The TR10 Lock safety locking device from SICK offers the highest level of safety with performance level PL e. The high coding level of the transponder technology makes additional measures for manipulation protection unnecessary.

 

Trzy urządzenia – jeden standardowy interfejs

O bezpieczeństwo nitownicy BalTec „Electric” w trzech różnych wariantach dbają trzy sprawdzone produkty firmy SICK. Klaus Huber nie ma przy tym wątpliwości co do zalet dostawcy, który ma w swojej ofercie komplet potrzebnych rozwiązań: „Mamy trzy różne urządzenia, lecz tylko jeden standardowy interfejs, co zmniejsza nakłady związane z okablowaniem. Znacznie upraszcza to również proces certyfikacji. We wszystkich sprawach możemy kontaktować się z jednym dostawcą”. 

 

Dobre perspektywy na przyszłość dzięki aplikacji Safety Assistant

BalTec uważa duże nakłady i wysiłek związany z intensywnymi pracami nad produktem za najlepszą inwestycję w przyszłość. „Bardzo zależy nam na samodzielnym tworzeniu wartości. Dopiero rozpoczynamy wprowadzanie produktu na rynek, chcemy jednak, aby centralnym tematem było tu zwiększanie produktywności w technologii łączenia” – mówi Domenico Mollo. BalTec oferuje własne panele HMI do konfiguracji maszyny i wspiera swoich klientów przez szkolenie w zakresie funkcjonalności interfejsu. Szwajcarskiego producenta maszyn zainteresował więc fakt, że firma SICK ma już w ofercie aplikacje do diagnostyki na miejscu za pomocą smartfona, które wykorzystują technologię NFC. „Dobrze wiedzieć, że oferta firmy SICK obejmuje również takie rozwiązania. Dzięki temu nie będziemy musieli szukać kolejnego dostawcy” – cieszy się Klaus Huber.

 

 

 

Pozostałe teksty:

Bezpieczeństwo wykraczające poza standardowe ramy – optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa deTec4

Inteligentna modernizacja z zastosowaniem sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft

Szybka diagnostyka za pomocą aplikacji – optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa deTec4

Rozwiązania związane z bezpieczeństwem firmy SICK umożliwiają bezpieczne przesuwanie wysokich regałów

Heiko Kahle

Szef jednostki Light Beam Systems

Heiko Kahle od 2010 r. kieruje jednostką Light Beam Systems w firmie SICK. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrotechniki, a od 2000 r. pracuje w obszarze Industrial Safety firmy SICK. Na przestrzeni lat zajmował różne odpowiedzialne stanowiska związane z zarządzaniem produktem w segmencie optoelektronicznych czujników bezpieczeństwa.