Kontakt
Opinia

Przetworniki gazu

Praktyczne i łatwe w eksploatacji

Przetworniki gazu konsekwentnie spełniają funkcję analizatora gazu jako urządzenia sieciowego. W przeciwieństwie do niego przetwornik gazu nie wymaga jednak praktycznie żadnych dodatkowych technicznych środków do zadań pomiarowych. W wielu przypadkach nie jest konieczne kosztowne pobieranie próbek ani kondycjonowanie gazu.

Wyniki

Rodzina produktów TRANSIC100LP
Właściwy detektor tlenu
  • Przetwornik O2 oparty na wydajnej spektroskopii laserowej (TDLS)
  • Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (aprobaty FM, ATEX i IECEx)
  • Pomiar in situ bezpośrednio w procesie albo ekstrakcyjny z komorą z gazem mierzonym (opcja)
  • Zaprojektowane do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Zwarta konstrukcja i bardzo łatwa obsługa
  • Długotrwała stabilność
  • Brak części ruchomych
TOP