Informacje
Rodzina produktów EuroFID3010 została definitywnie wycofana! Informacje na temat ewentualnego produktu zastępującego ten artykuł znajdują się poniżej. Jeśli nie jest wskazana żadna rodzina produktów, nie ma produktu zastępującego ten artykuł 1:1.
Nasz dział sprzedaży służy Państwu pomocą.

Ekstrakcyjne analizatory gazu
EuroFID3010

Niezawodne monitorowanie DGW w procesach

Twoje korzyści

 • Wczesne ostrzeganie dzięki krótkim czasom odpowiedzi
 • Możliwe pomiary w gazach korozyjnych
 • Podgrzewanie i rozcieńczanie gazu mierzonego zapobiegają kondensacji w analizatorze
 • Mniejsze nakłady na konserwację dzięki konstrukcji odpornej na zużycie
 • Możliwy montaż bezpośrednio w kanale gazowym
 • Badanie typu WE w funkcji sygnalizatora gazu zgodnie z dyrektywą 94/9/WE

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Niezawodne monitorowanie DGW w procesach

Analizator całkowitej zawartości węglowodorów EuroFID3010 jest podgrzewanym detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przeznaczonym do określania zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu wywiewanym i w spalinach. Przeznaczony jest przede wszystkim do monitorowania DGW w instalacjach suszących oraz wycieków w zbiornikach z rozpuszczalnikami. Analizator inline można łączyć w system z przynależnymi komponentami – modułem obsługowym i skrzynką zaciskową.

Przegląd
 • Sygnalizator gazu do lotnych związków organicznych
 • Certyfikacja zgodna z normą EN 50271
 • Wersja inline do bezpośredniej integracji z procesem
 • Obudowa do stosowania w strefach Ex 1 i 2 jako opcja
 • Modułowa budowa umożliwiająca elastyczną instalację
 • Zintegrowane rozcieńczanie gazu mierzonego
 • Podgrzewanie wszystkich ciągów gazowych
 • Brak części ruchomych

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Pliki do pobrania