Analizatory gazów do pomiarów in-situ

Analiza gazów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w procesie

Niezawodna technika pomiarowa do bezpośredniego montażu urządzeń w miejscu dokonywania pomiaru: analizatory gazu in-situ wykonują pomiary bezpośrednio w procesie w warunkach rzeczywistych instalacji. Analizatory te cechują się m.in. bardzo małym zapotrzebowaniem na konserwację i bardzo krótkimi czasami odpowiedzi. Analizatory gazu in-situ firmy SICK są dostępne w dwóch wersjach:

• analizatory prześwietlające kanały (Cross-Duct) do uzyskiwania wyników pomiaru reprezentatywnych dla całego przekroju poprzecznego kanału

• wersje z sondą pomiarową, optymalne rozwiązanie do montażu tylko z jednej strony kanału gazowego

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Bezpośredni pomiar gazów agresywnych — również w strefie zagrożonej wybuchem
 • Bezpośredni, szybki pomiar in-situ
 • Bez pobierania próbek, bez transportu, bez kondycjonowania gazu
 • Jednoczesny pomiar do czterech wielkości pomiarowych plus pomiar temperatury i ciśnienia procesu
 • Procedura oceny DOAS
 • Kilka niezależnych od siebie zakresów pomiarowych przy pozostającej bez zmiany dokładności
 • Automatyczna funkcja samokontroli (QAL3) bez stosowania gazów kalibrujących
 • Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Efektywna regulacja procesów spalania i suszenia
 • Dynamiczna korekta wilgotności
 • Szybki pomiar in situ bezpośrednio w procesie
 • Symultaniczne wykrywanie do trzech składników gazu, temperatury i ciśnienia
 • Bez pobierania i kondycjonowania gazu
 • Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu
 • Zintegrowany autotest i funkcje kontrolne
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Efektywna analiza procesu – również w trudnych warunkach
 • Wysoka selektywność dzięki wysokiej rozdzielczości spektralnej
 • Krótkie czasy reakcji
 • Nie jest wymagana kalibracja
 • Brak części ruchomych, przyrząd właściwie nie zużywa się
 • Bez pobierania i kondycjonowania gazu
 • Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Immanentna innowacja
 • Innowacyjne mechanizmy ochronne zapewniające bardzo dużą trwałość eksploatacyjną celi pomiarowej
 • Funkcja samokontroli celi pomiarowej
 • Funkcja w pełni automatycznej regulacji, zintegrowana w module sterującym
 • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
 • Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
 • Bardzo krótki czas odpowiedzi
 • Dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z normą EN 15267
 • Wersja Ex zgodnie z ATEX/IECEx, strefa 1 wzgl. strefa 21
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pomiar zawartości CO do celów monitorowania emisji oraz sterowania procesem
 • Pomiar reprezentatywny wzdłuż całej średnicy kanału
 • Obsługa za pośrednictwem modułu sterującego
 • Krótkie czasy odpowiedzi
 • Możliwość sprawdzania za pomocą kuwety wypełnionej gazem; w przypadku sondy z możliwością kalibracji za pomocą gazu kalibracyjnego
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Łatwy pomiar zawartości tlenu
 • Wysoka jakość obróbki celi pomiarowej, zapewniająca jej dużą trwałość użytkową
 • Funkcja samokontroli celi pomiarowej
 • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
 • Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
 • Bardzo krótki czas odpowiedzi
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inny sposób pomiaru zawartości tlenu
 • Innowacyjna zasada pomiaru wykorzystująca sondy prądowe
 • Stały fizyczny punkt zerowy i liniowy sygnał pomiarowy
 • Wszystkie części przewodzące gaz są ogrzewane
 • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
 • Krótki czas odpowiedzi
 • Obsługa maksymalnie trzech analizatorów za pomocą jednego modułu analizującego
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 7 z 7