Akcje przedsiębiorstwa SICK

Dane podstawowe

ISIN: DE0007237208
WKN: 723720
Typ akcji: akcja jednostkowa na okaziciela bez wartości nominalnej
Kapitał zakładowy: 26 405 400,00 EUR
Liczba akcji: 26 405 400
Standard sprawozdawczości finansowej: IFRS

Akcje spółki SICK AG nie są notowane na giełdzie.
 

Kontakt

Tanja Gutmann
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
Niemcy


+49 7681 202-5747

+49 7681 202-3926

Tanja.Gutmann@sick.de