Geoptimaliseerde sensorintelligentie In de gehele toeleveringsketen beschikbare gegevens

data availability
data availability

De industrie staat voor de uitdaging om machines en overkoepelende IT-systemen in de productie met elkaar te verbinden tot netwerk. Daarachter schuilt de behoefte om een overzicht te verkrijgen van alle productie- en logistieke processen in de gehele toeleveringsketen tot aan de orderafwikkeling en de bezorging aan de klant. Daarbij is het nodig dat alle beschikbare gegevens helder zijn. Alleen zo kunnen goederen individueel naar de wensen van de klant tot aan partijgrootte 1 en aangepast aan vraagschommelingen flexibel en efficiënt worden geproduceerd.

Productieprocessen digitaliseren en optimaliseren

Of dit doel daadwerkelijk wordt bereikt, hangt af van de kwaliteit van de gegevens. Binnen productieprocessen worden meet-, test- en bewakingstaken overgenomen door sensoren. Daarbij worden de benodigde gegevens verzameld en naar de controller van de eigenlijke productiemachine, maar ook naar het centrale productiesysteem gestuurd, bijvoorbeeld voor de optimalisatie van recepten. De gegevens kunnen tegelijkertijd ook naar hoogwaardige IT-systemen of zelfs naar de cloud worden verstuurd voor complexe track-and-trace-monitoring. Intelligente sensoren van SICK ondersteunen en ontlasten de gegevensverwerking doordat meetgegevens reeds in de sensor zelf worden geanalyseerd met behulp van intelligente functies. Zo worden de gebruiksgegevens als kant-en-klare informatie beschikbaar gesteld. In deze uitgave van ons magazine SICKinsight wordt ons grote portfolio applicatiespecifieke sensor- en systeemoplossingen aanschouwelijk beschreven bijvoorbeeld voor identificatie en tracering van materiaal en producten.

Geselecteerde artikelen: