Vier dimensies Smart Sensors:

Smart Tasks

 

Met Smart Tasks kunnen de gegevens direct in de sensoren worden verwerkt. Daardoor zijn een snellere datatransmissie, slankere structuren en kostenvoordelen voor u proces mogelijk.

 

In tijden van ‘big data’ is het belangrijk het overzicht niet te verliezen. Daarom verwerkt Smart Tasks de veelzijdige detectie- en meetsignalen van de sensor, combineren deze indien nodig met de signalen van een externe sensor en genereren daaruit daadwerkelijk benodigde procesinformatie – afgestemd op de taakbeschrijving in de installatie. Dat bespaart tijd bij de data-analyse in de controller, versnelt machineprocessen en maakt hoogwaardige, kostenintensieve extra hardware overbodig.

 

Site map

Voorbeelden van Smart Tasks: de meerwaarde voor uw applicatie

Meting van snelheid en lengte

 • Bepaling van de objectsnelheid onafhankelijk van de slip voor preciezere meetresultaten
 • Eenvoudige sortering en classificatie van detectieobjecten aan de hand van de objectlengte – onafhankelijk van de transportsnelheid
 • Hoge flexibiliteit bij de vastlegging van het meetpunt
 • Geen vervalsing van de meetresultaten door de cyclustijden van de controller

Geïntegreerde snelheids- en lengtemeting voor toepassingen in zaagfabrieken

Object- en tussenruimtemonitor

 • Bewaking van objectlengtes en -afstanden voor snellere detectie van onjuiste toestanden
 • Eenvoudig bewerkte signalen voor het hogere controllerniveau of voor de directe en snelle aansturing van de afvoer van afgekeurde producten
 • Geen vervalsing van de meetresultaten door de cyclustijden van de controller

Geïntegreerde meting van objecten en tussenruimtes bij de producttoevoer

Bestukkingsanalyse

 • Directe detectie van de bestukking bijvoorbeeld van een passerende werkstukdrager door eenvoudige analyse van het signaalpatronen direct in de Smart Sensor voor de kwaliteitsbewaking of procescontrolling
 • Betrouwbaar detecteren van de bestukking tijdens het lopende proces – ook bij verschillende verplaatsingssnelheden
 • Kostenefficiëntie en geringe complexiteit

Geïntegreerde bestukkingsanalyse

Tellen en debouncen

 • Eenvoudige en snelle volledigheidscontrole bij gelijktijdige onderdrukking van storingspulsen
 • Precieze meting: geen ‘inslikken’ van individuele zeer snelle telpulsen door de cyclustijd van de controller

Geïntegreerde etikettentelfunctie voor tijdige spoelwisseling

Persoonlijke bescherming verbinden met automatisering

 • Met muting kan via de IO-Link-interface een hoogtewaarde worden overgedragen voor gebruik in stroomafwaartse automatiseringsprocessen
 • Tellen van de objecten die het veiligheidslichtgordijn passeren

Combineert veiligheid en automatisering: IO-Link maakt een voordelig systeemdesign mogelijk

Smart Tasks:

Onze Smart Sensors

Meer Smart Tasks op aanvraag.

Neem contact met ons op