Vrij en veilig: productieve samenwerking van mens en robot

8-nov-2022

Steeds meer industriële productiebedrijven, waaronder meer en meer kleine en middelgrote productiebedrijven, zien robottoepassingen als een mogelijkheid om de uiteenlopende en dringende uitdagingen van de branche tegemoet te treden. De trend naar samenwerking tussen mens en machine groeit snel, maar alle betrokkenen moeten kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid en veiligheid van coöperatieve robottoepassingen. SICK staat gebruikers uit alle sectoren bij tijdens de implementatie en biedt toegang tot veilige productiviteit met een uitgebreid turnkey-assortiment voor complete veiligheidssystemen en services.

To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.
To enable humans to intervene at any time in cooperative robot applications, they must be able to reliable unhesitatingly on being protected from danger at all times.

Moet de mens te allen tijde kunnen ingrijpen bij coöperatieve robottoepassingen, dan moet hij er zorgeloos op kunnen vertrouwen dat hij altijd tegen gevaar beschermd is. De vakwereld is het erover eens dat een veilige robot niet bestaat, alleen een veilige robottoepassing. Daarom moet de gehele robottoepassing in aanmerking worden genomen – de robot met de eindeffector, met de inrichting en het object dat hij draagt. Want een cobot is altijd slechts inherent veilig. Het is de verantwoordelijke taak van de veiligheidsexperts om de restrisico's in de individuele toepassing te analyseren en weg te nemen.

 

Alles uit één hand – veilige totaaloplossingen

Binnen dit proces begeleidt SICK niet alleen de automatiseringsbranche met zijn brede assortiment van hardware- en softwarecomponenten tot volledige veiligheidssystemen, maar ziet het zichzelf ook als een adviserende dienstverlener voor consulting en engineering. Zo ontstaat in nauwe samenwerking met de klant een veilige robottoepassing voor optimale werkprocessen en minder uitvaltijden. Aangezien de systemen gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de betreffende robottoepassing en productieomgeving, zorgen de automatiseringsoplossingen tegelijkertijd ook voor meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

 

Risk Assessment voor een veilige start

Bij het creëren van vrij toegankelijke coöperatieve robottoepassingen kan men in aanvang niet om een uitgebreide risk assessment heen. Robotfabrikanten, systeemintegrator en exploitant van de installatie moeten voor de risicobeoordeling eerst de machinegrenzen vastleggen en mogelijke gevaren identificeren. Hier bieden meer dan 250 gecertificeerde veiligheidsexperts van SICK wereldwijd ondersteuning en advies bij de beoordeling en evaluatie, en stellen ze risicobeperkende maatregelen voor. Hierbij bepalen de vereisten van de machinerichtlijn en bindende internationale standaarden zoals ISO 10 218-2 / TS 15066 het beschermingsniveau voor een veilige coöperatie tussen mens en machine.

Advies en design

Individuele risicobeoordelingen voor efficiënte veiligheidsoplossingen

Risicobeoordeling

Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.
Safety training offerings at all levels help ensure lasting trust in the new robot colleagues and increase the safety competency within the company.

Beveiliging met SICK Safety System: Safe Robotics Area Protection

Bij de volgende stap ontstaat het veiligheidsconcept. Hiervoor definieert het team van deskundigen de beschermingsdoelen en selecteert het risicobeperkende maatregelen voor optimale veiligheid en productiviteit. Zodra alle veiligheidsfuncties zijn gedefinieerd en afgestemd op de werkprocessen en machinefuncties, ontstaat het concrete veiligheidsontwerp. SICK biedt voor de betreffende toepassing de volledige systemen van Safe Robotics Area Protection, bijvoorbeeld sBot Stop en sBot Speed. Ze bestaan uit veiligheidslaserscanners, een veiligheidslichtgordijn of meerstralig lichtscherm, die de robot bij de benadering veilig tot stilstand brengen of een veilige lagere snelheid geven. Flexi Soft veiligheidscontrollers zorgen voor een veilige communicatie tussen het externe apparaat en de robotbesturing. Met het gegarandeerde Performance Level (PL) d wordt op betrouwbare wijze een hoog veiligheidsniveau bereikt.

Veiligheidssystemen voor robots
Open toegang voor een zekere productiviteit
Safe Robotics Area Protection

Ten slotte besparen gebruikers ook tijd en kosten door de eenvoudige installatie en inbedrijfname van de vooraf geselecteerde hardware- en softwarecomponenten en de geprefabriceerde en geteste besturingslogica. In de laatste stap vinden verificatie en validatie plaats tijdens de uiteindelijke aanvaarding met het kwaliteitszegel ‘GEGARANDEERDE VEILIGHEID’ van SICK.

 

Competentie verkrijgen en vertrouwen winnen

Om het vertrouwen in de nieuwe robotcollega's duurzaam te versterken en de bedrijfsinterne veiligheidscompetentie te vergroten, bieden veiligheidsopleidingen op alle niveaus ondersteuning. Specialisten uit alle afdelingen van het bedrijf versterken hun knowhow , van ‘Basic’ tot aan ‘Safety-expert’, zowel direct ter plaatse als online of aan de Sensor Intelligence Academy in het Duitse hoofdkantoor in Waldkirch bij Freiburg.

Met zijn brede en gedifferentieerde kant-en-klare oplossingenportfolio ondersteunt SICK vrije en productieve toegang bij robottoepassingen en maakt het de industriële robotwereld veiliger door de complexiteit te verminderen.

 

Andere artikelen

‘De heilige graal van mens-robot-samenwerking’

Meer lezen

Safety als service: van risicobeoordeling tot validatie bij Eternit

Meer lezen

Veiligheid in collaboratieve robottoepassingen

Meer lezen

Productief en veilig samenspel tussen mens en KUKA-robots

Meer lezen

Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Of het nu gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - SICK-sensoren stellen robots in staat nauwkeuriger waar te nemen.
Meer informatie