Function Block Factory: de open universele oplossing voor het creëren van IO-Link-functieblokken

21-jul-2021

GO BEYOND. Discovery #7 

Iedereen die IO-Link-apparaten in besturingen wil integreren en daarbij toegang wil krijgen tot apparaatparameters of diagnostische informatie wil verzamelen, staat voor de taak veel acyclische bevragingen te programmeren en krijgt zo te maken met veel verschillende apparaten, parameters en complexe gegevenstypen. De Function Block Factory (FBF) van SICK als open softwaregebaseerde service creëert geautomatiseerd functieblokken die de implementatie-inspanning aanzienlijk verminderen - niet alleen bij de toegang tot de apparaatparameters, maar ook tot de individuele onderdelen van de procesgegevens van de IO-Link-apparaten. Daarbij staat de FBF niet alleen open voor tien besturingen, maar ook voor de IO-Link-apparaten van alle fabrikanten.

 

De FBF is de eerste webgebaseerde dienst in zijn soort om de integratie van IO-Link-apparaatgegevens in besturingsprogramma's te vereenvoudigen. De softwareservice levert niet alleen functieblokken, maar ook datastructuren die ervoor zorgen dat er geen inspanning nodig is voor het declareren van parametervariabelen. Bovendien zorgt de FBF ervoor dat het tijdrovende zoeken naar parameters, hun indexen en gegevensformaten tot het verleden behoort. Dit bespaart niet alleen een aanzienlijke hoeveelheid ontwikkelingstijd en programmeerinspanning, maar elimineert ook fouten en versnelt zo de inbedrijfname.

 

Het vermijden van fouten door de functieblokken is het gevolg van het feit dat het FBF-concept in eerste instantie intern en propriëtair door SICK gedurende een lange periode werd gebruikt voor zijn eigen IO-Link-apparaten. Dit betekent dat de versie die verder is ontwikkeld en opengesteld voor de markt, is getest op haar functionaliteiten en veilig is bij toepassing. De gebruiker kan zijn eigen functieblokbibliotheken aanmaken met de FBF - met individuele parameters en functionaliteiten alsmede met namen en aanduidingen die voor zichzelf spreken. De tool ondersteunt momenteel tien automatiseringssystemen en tegelijkertijd alle IO-Link-apparaten van alle fabrikanten op de markt. Deze openheid wordt bijvoorbeeld belangrijk wanneer dezelfde machine van één fabrikant is uitgerust met verschillende automatiseringssystemen voor verschillende klanten - FBF maakt de complexiteit van de taak veel gemakkelijker en versnelt de implementatie aanzienlijk.

 

 

FBF: besturingsintegratie van IO-Link ongeëvenaard eenvoudig 

Machinebouwers, integratoren en eindklanten gebruiken IO-Link-apparaten omdat ze verwachten dat hun uitgebreide informatie, slimme functies, diagnostische functies en de mogelijkheid om toepassingen op alternatieve manieren op te lossen een meerwaarde beloven voor hun machines, systemen en processen. De apparaatparameters worden uit de besturing gelezen, om deze te gebruiken voor diagnostische doeleinden in downstream-toepassingen zoals bijv. Condition Monitoring. Ook de mogelijkheid belangrijke, IO-Link-apparaten gedurende deze periode bedrijf parametrisering, bijvoorbeeld bij het wijzigen van productieorders tot aan de realisatie batchgrootte-1-applicaties. De realisatie van dergelijke taken wordt eenvoudig, snel en foutloos bij het gebruik van de FBF van SICK. De webgebaseerde service stelt de gebruiker in staat om zijn individuele functieblokbibliotheek te configureren en aan te maken vanuit de I/O Device Description (IODD) van een IO-Link-apparaat om deze zo vaak als nodig is te hergebruiken in zijn PLC-programma's.

 

De programmeringsinspanning wordt tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd worden fouten in de communicatie met IO-Link-apparaten vermeden. De omvang en de inhoud van de bibliotheken kunnen op elk moment individueel worden gedefinieerd en aangepast door de beschikbare apparaatparameters vrij te kiezen. De procesgegevens-parserfunctie, die ook door de FBF wordt gegenereerd en een onderdeel is van de bibliotheek, maakt het mogelijk om gericht toegang te krijgen tot elk individueel stukje informatie binnen de IO-Link-procesgegevens zonder eerst informatie over de structuur en de inhoud ervan te hoeven halen uit de handleidingen. De toegang tot de FBF gebeurt via de browser via de SICK-homepage, ofwel vanaf de website van elk SICK IO-Link-product, ofwel via het servicemenu. Een nieuwe gebruiker registreert zich bij het eerste gebruik, bekende gebruikers melden zich met hun SICK-ID aan. Vervolgens wordt de gewenste IODD geselecteerd, op basis waarvan een functieblokbibliotheek wordt aangemaakt. De IODD wordt verkregen door de IODDfinder. Een filterfunctie van de FBF geeft een goed overzicht van de in aanmerking komende IODD's. Zodra het IO-Link-apparaat en de IODD zijn geïdentificeerd, wordt de gewenste PLC met zijn engineeringtool en de veldbus geselecteerd. Dit stelt het kader vast voor het maken van de functieblokbibliotheek. Voor de functieblokken, de parserfunctie en de gegevensstructuren wordt in de volgende stap een naam toegekend. Hierbij is het voor het eerst mogelijk om ze te maken volgens eigen naamconventies. Vervolgens worden de gewenste apparaatparameters geselecteerd. 

 

 

Minimale ontwikkelingsinspanning door uitgebreide functieblok-opties

Speciale eigenschappen van de functieblokken, die in de FBF kunnen worden geselecteerd, vergemakkelijken de PLC-programmering verder en zorgen zowel voor aanzienlijk minder programmeerinspanning als voor overzichtelijke en leesbare code. De multiselectie-optie maakt het gelijktijdig lezen van meerdere parameters mogelijk. Hierdoor is het niet meer nodig om complexe programmasequenties te programmeren om de parameters achter elkaar te lezen of te schrijven. Enumeratoren (enums) vervangen betekenisloze getallen door betekenisvolle aanduidingen. Dit versnelt niet alleen het ontwikkelingsproces, omdat het niet meer nodig is om de broncode op te zoeken, maar maakt het ook leesbaarder en dus begrijpelijker voor derden op een later tijdstip. Inbedrijfstellingstijden worden daardoor aanzienlijk verkort. De functie Subindex-toegang dient om de gegevensbelasting en de communicatietijd te verminderen. In plaats van complete, complexe variabelen - in de context van IO-Link records genoemd - is het mogelijk om gericht gedefinieerde subvariabelen te lezen of met behulp van een schrijffunctie te wijzigen. Dit betekent dus dat niet het gehele record heen en weer moet worden overgebracht, maar slechts een fractie ervan, namelijk alleen de subvariabele. Met Auto-Deselection kunnen alle eerder geselecteerde variabelen en parameters met slechts één commando worden gedeselecteerd. Dit versnelt en vereenvoudigt bijvoorbeeld de definitie van nieuwe leesgebieden in het functieblok, omdat niet elke selectie hoeft te worden verwijderd en mogelijkerwijs over het hoofd kan worden gezien. 
 
De Function Block Factory is de eerste en momenteel waarschijnlijk enige webgebaseerde service in zijn soort voor het vereenvoudigen van de integratie van IO-Link-apparaten in besturingen. Het wordt gekenmerkt door een hoge beschikbaarheid (24 uur per dag, 7 dagen per week) en een gebruiksvriendelijke en toepassingsveilige gebruikersbegeleiding, waardoor handmatig zoeken naar gegevens, complexiteit en foutrisico's worden vermeden. De integratie van IO-Link-apparaten in besturingen is daarom niet langer een grote uitdaging, maar dankzij de FBF is het niet meer dan een kleine, eenvoudige huishoudelijke taak waarvoor geen speciale IO-Link-kennis nodig is.
 

Christoph Müller 

Senior Vice President Product Management Industrial Integration Space

Christoph Müller is verantwoordelijk voor Product Management en Marketing voor het Global Business Center Industrial Integration Space en daarmee de SICK-activiteiten met betrekking tot verticale integratie en gegevensgebaseerde oplossingen van Industrie 4.0. Eerder was hij bij SICK onder meer verantwoordelijk voor de bereiken Global Marketing and Communication evenals en de ontwikkeling van nieuwe zakelijke gebieden.