Contact
Feedback

Smart Services
Predictive Maintenance

Voorspellen van machine-uitval dankzij intelligente analyse

Uw voordelen

  • Voorkomt ongeplande machine-uitval en daarmee stilstandtijden
  • Onderhouds- en servicebeurten kunnen zeer goed worden ingepland
  • Hogere productiviteit en machinecapaciteit dankzij beter inzicht in de machine door uitgebreide data-analyse
  • Aanzienlijke verlaging van uitval- en onderhoudskosten omdat operators in een vroeg stadium en doelgericht in machine- of systeemprocessen kunnen ingrijpen
  • Lagere kosten voor voorraad- en onderdelenbeheer omdat de uitvalwaarschijnlijkheid van apparaatcomponenten vooraf geprognosticeerd wordt

Overzicht

Voorspellen van machine-uitval dankzij intelligente analyse

Dankzij Predictive Maintenance van SICK is het mogelijk om machine- of systeemstoringen en -uitval in een vroeg stadium en proactief te herkennen en te voorkomen. Dat gebeurt op basis van nieuwe en reeds geëvalueerde gegevens aan de hand waarvan met behulp van intelligente algoritmes en logica’s toekomstige ontwikkelingen van de sensor-, machine- en systeemtoestand kunnen worden geprognosticeerd. Zo zorgt Predictive Maintenance voor geregelde operationele processen. Er hoeft alleen nog bij storingen te worden ingegrepen in lopende machine- of systeemprocessen. Daarmee behoren vaste onderhoudsbeurten tot het verleden. Er hoeven alleen nog beschadigde of defecte apparaatcomponenten te worden vervangen. Dat bespaart kosten en verbetert de productieprocessen.

In één oogopslag
  • Specifieke prognoses over de waarschijnlijkheid van gedefinieerde gebeurtenissen
  • Voorspellende algoritmen door vergelijking van actuele en historische gegevens
  • Meldingen over toekomstige machine- en systeemgebeurtenissen voor verschillende eindapparaten
  • Integratie van sensor-, machine- en perifere gegevens

 

Veiligheidsservices van SICK: veilig advies, design en sleutelklare oplossingen

Downloads

Naar boven