Product- & systeemsupport
Reparaties

Betrouwbaar en rendabel

Uw voordelen

 • Snel en betrouwbaar: reparatie en controle door SICK
 • Kostenbesparing: goedkoper dan nieuwe of wisselapparatuur
 • Voorkomen van systematische storingen: aanwijzingen betreffende preventieve maatregelen
 • Geen ingrijpende wijziging: het originele apparaat met hetzelfde serienummer en kenplaatje blijft na de voltooide reparatie behouden
 • Individuele aanpassing: levering van specifieke firmware-versies mogelijk
 • Omvangrijke controle: inclusief accessoires (indien meegeleverd)

Overzicht

Betrouwbaar en rendabel

Storingen aan componenten en de hiermee verbonden uitvaltijden van de installatie zijn vaak te wijten aan een vele verschillende oorzaken. SICK helpt snel en betrouwbaar bij het verhelpen van deze storingen en geeft advies over preventieve maatregelen zodat storingen in de toekomst niet meer kunnen voorkomen. SICK herstelt de apparaten en test deze vervolgens op dezelfde manier als nieuwe apparaten - in geval van garantie natuurlijk kosteloos. Indien dringend, dan kan de reparatie ook als expres-reparatie worden uitgevoerd. Als de reparatie voltooid is, ontvangen klanten hun originele componenten terug, doorgaans geactualiseerd en inclusief kenplaatje en eventueel applicatiespecifieke parameters. Met SICK LifeTime Services is de reparatie van sensoren een kosteninteressant alternatief voor nieuwe of wisselapparatuur.

In één oogopslag
 • Identificatie van de oorzaak van de storing, reparatie en vervanging van de defecte modules
 • Controle van alle relevante veiligheidseigenschappen
 • Reparatiebevinding met betrekking tot de defecte modules
 • Expres-reparatie (optioneel)
 • Software-update, modificatie en reconstructie (optioneel)
 • Gedetailleerd onderzoek naar de oorzaken voor de uitval en advies over preventieve maatregelen (optioneel)
 • Herstellen van applicatiespecifieke apparaatparameters (optioneel)

Downloads