Product- & systeemsupport
Kaart maken

Maken van een precieze digitale referentiekaart voor AGV

Uw voordelen

  • Snel maken van een digitale referentiekaart
  • Lokalisatie van automatisch geleide voertuigen (AGV) zonder reflectormarkeringen
  • Eenvoudige inbedrijfname door de offline-controle van de referentiekaart na de vervaardiging
  • Kostenbesparing door minder complexe installatie bij een update van de referentiekaart op grond van ombouw of uitbouw langs de rijbanen van de AGV’s

Overzicht

Maken van een precieze digitale referentiekaart voor AGV

Een precieze referentiekaart vormt de basis voor een hoge beschikbaarheid van automatisch geleide voertuigen (AGV) in omgevingen waarin de lokalisatie zonder extra geïnstalleerde reflectormarkeringen moet plaatsvinden. De positie van het AGV wordt bepaald door een vergelijking van de op de actuele positie gelezen scandata van een 2D-LiDAR-sensor van SICK met de data op de referentiekaart.

De referentiekaart wordt gemaakt op basis van de door de klant beschikbaar gestelde of door SICK geregistreerde scandata van de installatie. Aan de hand van de scandata worden de precieze ruimtelijke contouren van de omgeving langs de rijbanen bepaald en de gedetailleerde referentiekaart berekend.

Deze service bestaat uit een offline-controle, beschikbaarstelling en archivering van de referentiekaart.

In één oogopslag
  • Controle van de voor het maken van de kaart beschikbaar gestelde scandata
  • Aanpassing van de records voor het maken van de optimale referentiekaart
  • Offline-controle van referentiekaart
  • Beschikbaarstelling en archivering van de referentiekaart

Downloads