Controle & Optimalisatie

Veilig en regelmatig gecontroleerd

Exploitanten van installaties dragen de verantwoordelijkheid om hun bedrijf veilig en productief te leiden. Prioriteir zijn de inachtneming van wettelijke richtlijnen en de bescherming van mens en milieu. Met de Controle & Optimalisatie van SICK LifeTime Services wordt de veiligheid en beschikbaarheid van installaties op lange termijn gegarandeerd. De experts van SICK onderscheiden zich door hun jarenlange ervaring en omvangrijke knowhow. Storingen en uitval worden zo tot een minimum gereduceerd.

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Controle, behoud en herstellen van vastgelegde functies
 • Controleren van omgevingscondities, beschadigingen, uitlijningen en vervuilingen aan sick-componenten en -systemen
 • Herstellen van vastgelegde functies
 • Controleren en aanpassen van applicatiespecifieke parameters (met uitzondering van geijkte systemen)
 • Archiveren van de parameters, afnametest en overdracht aan het personeel
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Controle van vastgelegde functies
 • Controleren van omgevingscondities, beschadigingen, afstellingen en verontreinigingen aan het SICK-product
 • Controleren van de performance
 • Functie- en communicatietests
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Zekerheid over de bestelde productkwaliteit en functionaliteit
 • Controle van de bestelde producten op volledigheid, kwaliteit en functionaliteit
 • Uitvoering van test op de productievestiging van SICK
 • Inzicht in de productie van vergelijkbare producten
 • Acceptatie- en testrapport
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Hoogste proceszekerheid door glansonderdrukking
 • Functionele controle door geschoold personeel
 • Uitvoering van de kalibratie
 • Beoordeling van de meetwaardeafwijking
 • Verificatie onder laboratoriumcondities
 • Documentatie aan de hand van het kalibratieprotocol
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Gevolgenanalyse van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Onderzoeken van de toedracht van het ongeval of voorval
 • Identificeren van de oorzaak van het ongeval
 • Aanbevelen van maatregelen ter voorkoming van verdere voorvallen of ongevallen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Controle ter beveiliging tegen elektrische gevaren
 • Vaststellen van de reglementaire functie van de aarding conform de richtlijnen van IEC 60204-1
 • Vaststellen van de overgangsweerstanden en lekstroom
 • Ter beschikking stellen van een testprotocol dat ook de eventuele gebreken beschrijft
 • Opstellen van een testrapport
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Efficiƫnte en professionele controle van veiligheidssystemen
 • Controle van toestand en werkwijze van het veiligheidssysteem conform het gebruik van de machine
 • Controle van de adequate installatie en montage
 • Gedetailleerd inspectiebericht en inspectie en toekenning van een testzegel bij geslaagde inspectie
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Individuele, complete veiligheidsinspectie
 • Controleren van de fundamentele risico's van een machine
 • Controleren van de technische beveiligingsinrichtingen op correcte berekening, installatie en functie
 • Controleren van de elektrische, pneumatische en hydraulische veiligheidsrelevante besturingsmaatregelen ten aanzien van functie en werking
 • Opstellen van een inspectierapport
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Test herhaalnauwkeurigheid onder laboratoriumcondities
 • Test van lineariteit en nulpuntdrift onder laboratoriumcondities
 • Klantspecifieke testgasconcentraties en meetbereiken
 • Meetperiode bedraagt tot 72 uur
 • Opstellen van testrapport na de test
 • Uitvoering van test op de productievestiging van SICK
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 9 van 9