Advies & Design
Survey functionele veiligheid

Duurzame en onafhankelijke risicobeoordeling van uw machine

Uw voordelen

 • Gedetailleerde kennis voor de veiligheidsstatus van machines
 • Concrete aanbevelingen over de urgentie van verbetermaatregelen
 • Hoge flexibiliteit door productneutrale benaderingswijze
 • Effectieve, doordachte aanbevelingen ter reductie van erkende risico’s
 • Minder werk bij het uitwerken van veiligheidsconcepten
 • Maakt een eenvoudige en normconforme invoering van de aanbevolen veiligheidstechnische veiligheidsmaatregelen mogelijk
 • Basis voor naleving van de zorgvuldigheidsverplichting door gedocumenteerde inspectie van de machine
 • Gewaarborgde kwaliteit door gestandaardiseerde processen en duurzaam competentiemanagement

Overzicht

Duurzame en onafhankelijke risicobeoordeling van uw machine

In tijden van steeds snellere productwissels zijn ook productie-installaties constant onderworpen aan wijzigingen en aanpassingen. Exploitanten en veiligheidsspecialisten staan daarbij voor de uitdaging om de veiligheid van hun machines te waarborgen als deze omgebouwd, veranderd of aaneengeschakeld worden.

Met de survey functionele veiligheid ondersteunt SICK installatie-exploitanten bij deze taak. De service biedt een overzicht van de actuele veiligheidsstatus van de machine en helpt bij het bepalen van veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten. De survey functionele veiligheid van SICK vormt daarbij de basis voor een effectief en tegelijkertijd voordelig veiligheidsconcept voor machines en installaties.

In één oogopslag
 • Identificatie van elektrische en mechanische risico’s
 • Risicobeoordeling van geïdentificeerde risico’s
 • Beoordeling van bestaande veiligheidsmaatregelen
 • Aanbeveling van nieuwe of verbetering van bestaande veiligheidsmaatregelen
 • Rekening houdend met geldende voorschriften en bepalingen
 • Wereldwijd aan te vragen service

Downloads