Advies & Design
Kracht- en drukmeting

Botsingsmeting voor collaboratieve robot

Uw voordelen

  • Kracht- en drukmetingen door SICK leveren waardevolle gegevens op om de risico’s van uw robottoepassing te beperken
  • Gedefinieerde processen en een gestructureerde procedure voor snelle en betrouwbare metingen geven u meer tijd om u te concentreren op uw kernactiviteiten
  • U ontvangt een volledig en gemakkelijk te begrijpen meetrapport voor uw technische machinedocumentatie
  • Profiteer van SICK’s decennialange ervaring in machineveiligheid en krijg een veiligheidsoplossing die een hoge productiviteit verzekert

Overzicht

Botsingsmeting voor collaboratieve robot

Bij mens-robot-interacties met collaboratieve robots (cobots) moeten de kracht, snelheid, druk en bewegingsbaan van de robot beperkt worden om de risico's van de robottoepassing te beperken.

Integratoren van cobots moeten voldoen aan de grenswaarden voor kracht en druk volgens ISO/TS 15066 of RIA TR R15.606. Daarom moet tijdens de machineconstructie worden gevalideerd en gedocumenteerd dat de kracht en de druk de aanbevolen grenzen niet overschrijden in geval van een mogelijke botsing van de robot met een persoon.

SICK biedt een dienst aan voor het uitvoeren van kracht- en drukmetingen op de in de risicobeoordeling gedefinieerde gevarenpunten. Daardoor wordt de naleving van de veiligheidsparameters voor kracht en druk, die in de robotbesturing zijn ingesteld, gecontroleerd en geverifieerd.

In één oogopslag
  • Efficiënte uitvoering van kracht- en drukmetingen door gecertificeerde veiligheidsspecialisten van SICK
  • Documentatie in overeenstemming met ISO/TS 15066 met inbegrip van een overzicht van de vervulde en overschreden grenswaarden
  • Expertise in Safe Robotics: SICK biedt ondersteuning bij het interpreteren van de meetresultaten

Downloads