Contact
Feedback

Advies & Design

Veilig en competent

Advies & Design van SICK LifeTime Services worden al vroeg in het stadium toegepast – voor efficiënte en kostenbesparende oplossingen conform de actueel wettelijke richtlijnen en voorschriften. SICK helpt bij de keuze van de passende producten, projectplanning en inbedrijfstelling evenals bij machine-specifieke analyses en bij het ontwerp van concepten. De portfolio omvat ook engineering-sevices zoals het programmeren en controleren van functies met betrekking tot voorschriften, normen en specificaties.

Resultaat: 9

Resultaat 1 - 9 van 9

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Duurzame en onafhankelijke risicobeoordeling van uw machine
 • Identificatie van elektrische en mechanische risico’s
 • Risicobeoordeling van geïdentificeerde risico’s
 • Beoordeling van bestaande veiligheidsmaatregelen
 • Aanbeveling van nieuwe of verbetering van bestaande veiligheidsmaatregelen
 • Rekening houdend met geldende voorschriften en bepalingen
 • Wereldwijd aan te vragen service
Veiligheidstechnische stuurstroomkringen norm-conform geprogrammeerd
 • Specificeren van de veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware inclusief het vastleggen van de input- en output-signalen
 • Opstellen en verifiëren van de veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware volgens het V-model voor software-ontwikkeling
Selectie en interconnectie van geschikte veiligheidscomponenten
 • Selectie en interconnectie van geschikte componenten
 • Specificeren van de maatregelen ter beheersing en voorkoming van systematische fouten
 • Bepalen en verifiëren van het veiligheidsniveau
 • Specificeren van het hardwareconcept
 • Opstellen van een SISTEMA-project
Productfamilie Risicobeoordeling
Systematische vermindering van het risico bij machines en technische arbeidsmiddelen
 • Uitvoeren of leiden van risicobeoordelingen
 • Vaststellen van de richtlijnen en normen die moeten worden toegepast
 • Identificeren van de gevaren
 • Risico-inschatting
 • Specificeren van de veiligheidseisen
Productfamilie Veiligheidsconcept
Functionele veiligheid en inachtneming van normen en richtlijnen
 • Specificeren van de veiligheidsfuncties en het vereiste veiligheidsniveau (PLr of SILr)
 • Aanbevelen van de technische realisatie van de veiligheidsfuncties in de vorm van blokdiagrammen
 • Vastleggen van de parameters voor de selectie van de beveiligingsinrichtingen
 • Specificeren van het veiligheidsconcept
Protectie-doelen met zekerheid vervullen
 • Opstellen van een verificatie- en validatieplan ter controle van de juiste selectie, installatie, implementatie en functie van de voor de veiligheid relevante onderdelen van de besturing (SRP/CS)
 • Configureren van de voor de veiligheid relevante onderdelen van de besturing
 • Analyse en test volgens het verificatie- en validatieplan
 • Specificeren van de vereiste aanpassing evenals evt. corrigeren van het veiligheidsrelevante applicatieprogramma
Productfamilie Maakbaarheidsstudie
Optimale oplossing door bepalen van benodigde functies
 • Bepaling van de benodigde functies
 • Beoordeling van de omgevingscondities en identificatie van de elektrische en mechanische vereisten
 • Systeemtest
 • Gedocumenteerde aanbeveling voor een optimale oplossing
Productfamilie Kaart maken
Maken van een precieze digitale referentiekaart voor AGV
 • Controle van de voor het maken van de kaart beschikbaar gestelde scandata
 • Aanpassing van de records voor het maken van de optimale referentiekaart
 • Offline-controle van referentiekaart
 • Beschikbaarstelling en archivering van de referentiekaart
Productfamilie Dataregistratie
Precieze dateregistratie voor het maken van de referentiekaart voor AGV’s
 • Controle van de omgevingscondities langs de rijbanen van het AGV
 • Vastleggen van het optimale installatiespecifieke scanniveau voor registratie van de scandata
 • Precieze registratie van de data voor het maken van de referentiekaart
 • Beschikbaarstelling, documentatie en archivering van de scandata

Resultaat 1 - 9 van 9

Naar boven