Samenwerking tussen mens en robot in het fabrieksnetwerk

Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik
Mensch-Roboter-Kollaboration in der vernetzten Fabrik

Mens en robot komen in de Smart Factory dichter bij elkaar te staan. In het kader van een moderne werkverdeling ondersteunen sensoren van SICK robots bij het werk – en verschaffen ze ogen om hun taken in de industriële omgeving te kunnen klaren. De sterkere interactie tussen mens en machine vergt veiligheidsoplossingen die absoluut betrouwbaar zijn en superflexibel reageren.

Coöperatie co-existentie moet zich ontwikkelen tot een echte samenwerking. De Smart Factory zet in op de nauwe interactie tussen robots en mensen. In deze zogenaamde collaboratieve scenario’s vormen kracht, snelheid en bewegingsbanen van de robot en het werkstuk een gevaar voor de operator. Dit gevaar moet ofwel door de inzet van inherente veiligheidsmaatregelen of door de toepassing van extra maatregelen worden beperkt.

Flexibele veiligheid

Reeds nu kan met veiligheidssensoren een nauwkeurige aanpassing aan het lopende machineproces worden bereikt. Met intelligente algoritmes is bijvoorbeeld de afwending mogelijk van digitaal schakelende veiligheidstechniek tot aan een continue machinereactie afhankelijk van de beweging van de betrokken persoon. Zo wordt de machine niet meer helemaal uitgeschakeld door een naderende operator, maar de werksnelheid verlangzaamd of de bewegingsrichtingen aangepast.

Safe Motion in actie

‘Safe Motion’ is momenteel de beste beschikbare techniek. Deze waarborgt op ieder moment de veiligheid van personen zonder dat de productie hoeft te worden onderbroken. Het effect: duidelijk minder stilstand en valse uitschakelingen, cyclustijden worden korter en de efficiëntie en beschikbaarheid van machines en installaties nemen toe.

Functionele veiligheid in mens-robot-samenwerking (MRS)

Als mens en machine nog nauwer, maar toch veilig met elkaar samenwerken, is de functionele veiligheid in moderne productiesystemen een belangrijke stap op weg naar meer flexibiliteit. Op weg naar volledige samenwerking – mens en robot maken gebruik van dezelfde werkruimte en werken daarin ook gelijktijdig – zijn er ook oplossingen voor co-existentie of samenwerking. SICK heeft daarvoor op basis van 70 jaar ervaring en knowhow een omvangrijk portfolio met veiligheidsoplossingen te bieden.

Veiligheidsexpertise in het portfolio

Voor de gelijktijdige beveiliging van een groot aantal gevaarlijke punten zorgt bijvoorbeeld de programmeerbare veiligheidscontroller met begeleidende software, ook in combinatie met een veilige sensorcascade. Veiligheidslaserscanners zorgen voor de absoluut betrouwbare beveiliging van gevarenzones, ingangen en gevaarlijke punten. Sterke veiligheidslichtgordijnen zijn geschikt als compacte mutingalternatieven zonder extra sensoren, beveiliging van gevaarlijke punten en gevarenzones met een hoge beschikbaarheid. SICK maximaliseert de beschikbaarheid van veiligheidssystemen en minimaliseert met zijn producten de stilstand van machines en installaties aanzienlijk.

Productselectie

Veiligheidscontrollers
Met software programmeerbare veiligheidscontroller
Flexi Soft
Veiligheidslichtgordijnen
Omdat wij doordenken over veiligheid
deTec
Veiligheidssystemen voor robots
Open toegang voor een zekere productiviteit
Safe Robotics Area Protection
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Of het nu gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - SICK-sensoren stellen robots in staat nauwkeuriger waar te nemen.
Meer informatie