Safe Motion Control:
veilige processen zonder onderbreking

A worker setting up a machine tool.
A worker setting up a machine tool.

Met Safe Motion Control van SICK kan de beweging van de machine te allen tijde gevolgd worden. Alle signalen van de veiligheidssensoren en de actuatoren kunnen worden samengevoegd. Op basis daarvan wordt informatie gegenereerd waaruit kan worden afgeleid of een machine-operator bij het betreden of ingrijpen in de gevarenzone daadwerkelijk gevaar loopt. Dus als er geen gevaar is, kan een ingreep in de machine worden toegestaan, zelfs terwijl het proces loopt - het proces wordt niet onderbroken. Dit resulteert in minder stilstandtijden en foutieve schakelingen. De efficiëntie en de beschikbaarheid van de machines en installaties stijgen.

 

Mobiele applicaties

De ideale oplossing voor bestuurderloze transportsystemen waarbij zich personen in de gevarenzone kunnen ophouden. De beschermingsvelden van de veiligheidslaserscanners worden afhankelijk van de door encoders gemeten snelheid geschakeld. Remhellingen en -snelheden kunnen worden bewaakt. Deze functies maken een effectiever gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk.

Stationaire applicaties

Safe Motion Control detecteert de stilstand van de machine en maakt het onmiddellijke ingrijpen in de machine mogelijk. Dit maakt een snellere wisseling van werkstukken en gereedschappen mogelijk op machines die beveiligd zijn door een deur, kijkkap of vergelijkbare veiligheidsvoorzieningen. Dankzij de bewaking van de snelheid is een veilige en efficiënte uitvoering van het onderhoudsproces gewaarborgd.


Onze oplossingen voor uw Safe Motion Control-toepassing