Bescherming van biomassabunker en houtshredder bij de organische afvalverbranding

De CO- en O2-meting in de biomassabunker en de houtshredder zijn noodzakelijk om smeulende branden en/of lekkages in de inertiseringsinstallatie in een vroeg stadium te herkennen. Hiervoor is het analysesysteem MKAS voor de meting van meerdere componenten met explosieveilige bemonsteringssonde ideaal. Dit systeem kan worden geconfigureerd met meetpuntomschakeling om meerdere bunkers of shredders te bewaken. De gas analyzer SIDOR meet gelijktijdig O2 en CO. Dankzij de stabiliteit van het meetsysteem kunnen routinematig justeringen met alleen inert gas of omgevingslucht worden uitgevoerd. De gas analyzer SIDOR is ideaal voor veiligheidsrelevante metingen.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Het flexibele analysesysteem voor proces- en emissietoepassingen
  • Analysatoren en meetwaarden kunnen op elk moment achteraf worden aangebracht
  • Verkrijgbaar in standaardformaat of als ruimtebesparende compacte versie
  • Voldoet aan de eisen van een AMS (automated measurement system) volgens de EU-normen
  • Zeer korte responstijden door meetgas-bypass
  Wij zetten de norm voor extractieve fotometers
  • Zeer stabiele detector
  • O2-meting, paramagnetisch of elektrochemisch
  • Automatische aanpassing aan componentvrije omgevingslucht
  • Ongevoelig voor stof en vuil