Contact
Feedback

Safe Motion Control: veilige processen – ononderbroken

Met het innovatieve concept Safe Motion Control kan de beweging van de machine op elk moment worden bewaakt. Alle signalen van de veiligheidssensoren en de actuatoren kunnen worden samengevoegd. Op basis daarvan wordt informatie gegenereerd waaruit kan worden afgeleid of een machine-operator bij het betreden of ingrijpen in de gevarenzone daadwerkelijk gevaar loopt. Als er geen gevaar bestaat, kan dus zelfs tijdens lopend proces een ingreep in de machine zijn toegestaan. Het proces wordt dan niet onderbroken. Daardoor ontstaan minder stilstandstijden en foutieve schakelingen en zijn de cyclustijden korter. De efficiency en beschikbaarheid van de machines en installaties nemen toe.

Altijd het passende veiligheidsconcept

 • Extern veiligheidsconcept
  • Componenten van het aandrijfsysteem:
   • Digitale servoregelaar zonder veiligheidsfunctie
   • Motor feedback systeem zonder encoder
   • Externe veiligheidscontroller
   

  Ethernetcommunicatie diagnose- en procesgegevens

  Veiligheidsgeoriënteerd uitschakelkanaal, bijv. STO

  Veilige communicatie / motor feedback signaal

  • Voordelen van het externe veiligheidsconcept:
   • Optimale bescherming tegen manipulatie dankzij scheiding van veiligheids- en automatiseringstools
   • Extern veiligheidsconcept is onafhankelijk van aandrijfsysteem
   • Totale veiligheidsoplossing in een software bespaart tijd en kosten
   • Bewaking van meerdere aandrijvingen in een systeem
   • Onze geverifieerde en industriespecifieke applicatiepakketten nemen u het engineeringwerk uit handen
 • Geïntegreerd veiligheidsconcept
  • Componenten van het aandrijfsysteem:
   • Digitale servoregelaar met geïntegreerde veiligheidsfunctie
   • Servomotor met veilig motor feedback systeem

  Ethernetcommunicatie diagnose- en procesgegevens

  Veiligheidsgeoriënteerd uitschakelkanaal, bijv. STO

  Veilige communicatie / motor feedback signaal

  • Voordelen van het geïntegreerde veiligheidsconcept:
   • Slechts enkele stekkers en kabels nodig
   • Minder componenten
   • Volledig aandrijfsysteem van één fabrikant
   • Snelle certificering
   • Korte responstijd bij fouten
   • Eenvoudige beschikbaarheid van regelaarparameters

   

 • Aandrijfveiligheidsfuncties conform IEC 61800-5-2

  Veilige stop 1 (SS1)

  • Gestuurd stilzetten met handhaving van energietoevoer naar de aandrijfelementen
  • De hellingshoek wordt bewaakt
  • Na het stilzetten of onder een snelheidsgrens: activering van de functie STO

  Veilige stop 2 (SS2)

  • Gestuurd stilzetten met handhaving van energietoevoer naar de aandrijfelementen
  • De hellingshoek wordt bewaakt
  • Na stilstand: betrouwbare bewaking van de aandrijfaspositie in het gedefinieerde bereik

  Veilige bedrijfsstop (SOS)

  • Na stilstand: betrouwbare bewaking van de aandrijfaspositie in het gedefinieerde bereik

   

  Veilige remregeling (SBC)

  • De SBC-functie levert veilige outputsignalen voor aansturing van externe remmen

  Veilig gereduceerde snelheid (SLS)

  • Bij overeenstemming wordt tijdens speciaal bedrijf een veilig gereduceerde snelheid bewaakt
  • Bij overschrijding van de snelheid wordt er een van de veilige stopfuncties geactiveerd

  Veilige bewegingsrichting (SDI)

  • Behalve de veilige beweging wordt er een veilige draairichting (rechts/links) bewaakt
  • Bij beweging in niet vrijgegeven draairichting wordt er een veilige stopfunctie geactiveerd

 

De ideale oplossing voor bestuurderloze transportsystemen waarbij zich personen in de gevarenzone kunnen ophouden. De encoders worden centraal op de veiligheidscontroller aangesloten zodat bewaking van de snelheid en de remhellingshoek is gewaarborgd.

Dankzij deze bewaking kunnen de veiligheidsvelden van de veiligheidslaserscanner worden geoptimaliseerd wat resulteert in een effectiever gebruik van de beschikbare ruimte.

 
Statement from Niels Jul Jacobsen, CTO MIR, Mobile Industrial Robots, Denmark

 

Met Safe Motion Control kan er worden ingegrepen na detectie van een machinestilstand zodat werkstukken en gereedschappen op machines die met een deur, kap of vergelijkbare veiligheidsinrichting zijn beveiligd, sneller kunnen worden gewisseld. Dankzij de bewaking van de snelheid is een veilige en efficiënte uitvoering van het onderhoudsproces gewaarborgd.

Naar boven