Contact
Feedback

Naadloze veiligheid in geautomatiseerde productieprocessen

Het automatische materiaaltransport in en uit de gevarenzones kan met verschillende oplossingen worden beveiligd om gevaar voor personen te vermijden en de productiviteit te handhaven:

Oplossingsvariant 1: muting met veiligheidslichtgordijn, veiligheidsfotocel of veiligheidslaserscanner

 
Beveiliging van een machine met een muting-systeem, bestaand uit een veiligheidsinrichting gecombineerd met muting-sensoren 
(bijv. reflector fotocel). Door de verdeling van de muting-sensoren wordt het te transporteren materiaal als zodanig herkend en wordt de veiligheidsinrichting tijdelijk begrensd en procesafhankelijk overbrugd. Personen worden betrouwbaar herkend. Als veiligheidssensoren zijn veiligheidslichtgordijnen, meerstralige lichtschermen of veiligheidslaserscanners geschikt.
>

Oplossingsvariant 2: patroonherkenning met veiligheidslichtgordijn

 

Zonder muting-sensoren beveiligt een horizontaal geplaatst veiligheidslichtgordijn de toevoer- en uitvoerlocaties. Met de zelflerende dynamische patroonherkenning kan het veiligheidslichtgordijn betrouwbaar tussen mens en materiaal onderscheiden. Zonder extra secundaire sensoren kan het betrouwbaar onderscheiden tussen toegestane objectpatronen, bijvoorbeeld de benen van een persoon. Storingen door kleinere objecten, bijvoorbeeld elektrische kabels of folieresten die in het veiligheidsveld steken, worden door het lichtgordijn getolereerd. Deze oplossing biedt daarmee maximale veiligheid in combinatie met een optimale beschikbaarheid.
>

 

Industriëen/applicaties

  • Alle applicaties waarbij sprake is van een automatische materiaalstroom en mensen door machinebewegingen gevaar kunnen lopen.
  • Auto-industrie
  • Houtindustrie
  • Consumptiegoederenindustrie
  • Magazijn- en transporttechniek
 
Voordeel voor de klant
  • Productiviteitstoename omdat de maximale materiaalstroom door de betrouwbare mens-materiaal-onderscheiding wordt gehandhaafd
  • Hoge flexibiliteit voor de procesaanpassing door aanvullende functionaliteiten in de veiligheidsinrichting 
  • Hogere flexibiliteit door detectie van geometrische objectvormen bij de lichtgordijnoplossing 
  • Geringere totaalkosten bij de lichtgordijnoplossing dankzij reductie van onderhoudskosten, besparing van extra sensoren en minder aansluitingswerkzaamheden
  • Standaardisering aangezien slechts twee materiaalnummers voor de lichtgordijnoplossing nodig zijn 
Naar boven