Missionstatement

Independence Innovation Leadership
Independence Innovation Leadership

Sensor Intelligence, independence, innovation en leadership zijn de centrale waarden in onze identiteit. Identiteit manifesteert zich op het verbindingspunt tussen geschiedenis en toekomst. In het midden tussen gisteren en morgen heeft ook ons missionstatement een plek gevonden. Ons missionstatement zegt iets over onze sterke punten, wensen, aanspraken en visies. Zij bouwt voort op een gegroeide bedrijfscultuur en is meteen ook het ontwerp voor de toekomst dat verplicht en motiveert.

Independence

Alleen wie onafhankelijk denkt, kan onafhankelijk handelen. Dat geldt voor mensen net zo als voor bedrijven. Alleen een onafhankelijk hoofd heeft de vrijheid de dingen zo te doen als hij vindt dat het hoort. Vrijheid betekent ook, binnen grenzen te handelen, met een doel en duidelijke spelregels.

Innovation

Innovaties zijn merkbare verbeteringen die een voordeel opleveren. Onder innovatie verstaan we niet alleen de uitvinding en ontwikkeling van nieuwe producten, productie- en organisatievormen, maar ook de realisatie ervan. Omdat innovatie ook gefinancierd moeten worden, is het noodzakelijk dat nieuwe producten succesvol zijn.

Leadership

Leadership heb je bereikt als je de norm voor anderen wordt. Dit geldt ook voor leidinggevende persoonlijkheid, die teams kunnen enthousiasmeren en voor ondernemingen die normen stellen op de wereldmarkt.
Leadership betekent voor ons niet alleen het technologie- en marktleiderschap, maar ook leiderschapscultuur en een optimale beheersing van methoden en processen.