Contact
Feedback

Gedragscode

In overeenstemming met het missionstatement van de onderneming staan bij de zakelijke activiteiten van SICK de volgende kernwaarden centraal: independence, innovation en leadership. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het streven naar behoud van de juridische en financiële onafhankelijk, in het duurzaam denken en handelen en in het sociaal ondernemerschap. Het succes van SICK is gebaseerd op het vertrouwen van onze klanten, leveranciers, medewerkers en het publiek en dat moet in de toekomst ook zo blijven.

Code of conduct
Code of conduct

Belangrijk voor het behoud van dit vertrouwen, voor de stabiliteit van het bedrijf en toekomstige groei is de naleving van de wettelijke en bedrijfsinterne vereisten (compliance). Integer handelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, ethische grondbeginselen en hoge standaards is altijd de taak en de verantwoordelijkheid van alle medewerkers. De SICK-gedragscode (Code of Conduct) legt de basis voor het zakelijke en persoonlijke gedrag bij SICK. Deze code is bindend voor alle medewerkers wereldwijd.

Naar boven