Contact
Feedback

Conflictmineralen

In het bijzonder de Democratische Republiek Congo en de aangrenzende landen wordt met de winning van bepaalde grondstoffen het gewapende conflict dat daar plaatsvindt gefinancierd. De mijnen worden gecontroleerd door milities die zich daarbij schuldig maken aan zeer ernstige schendingen van mensenrechten. Vervolgens worden de gewonnen, zogenoemde conflictmineralen (met name goud, tantaal, wolfraam en tin - de ‘3TG-mineralen’) in de hele wereld verkocht. 

 
In de VS zijn reeds enkele ondernemingen wettelijk verplicht om te rapporteren of zij 3TG-mineralen uit deze conflictregio importeren en zo ja in welke mate. Het doel van deze maatregel is om in de toekomst alleen nog conflictvrije 3TG-mineralen te kopen en te verhandelen. Daarvoor is een systeem van gecertificeerd smeltmateriaal in het leven geroepen. Ook de EU-verordening inzake conflictmaterialen voorziet in een verplichting tot rapportage en certificering van smeltbedrijven, raffinaderijen en grote grondstofimporteurs.
 
Voor SICK geldt formeel geen rapportageverplichting op grond van VS- of EU-recht. Desondanks ondersteunt SICK het onderliggende doel – voorkomen van financiering van militante groepen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen – en werkt SICK uitdrukkelijk mee aan het realiseren van dat doel. SICK streeft ernaar om uitsluitend conflictvrije 3TG-mineralen in de eigen productie te gebruiken en ondersteunt in dit kader uitdrukkelijk de oprichting van het Conflict-Free Smelter Program van het Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI).
 
Naar boven