Localization systems
Tag-LOC System

Nauwkeurig lokaliseren, traceren en beheren van activa

Uw voordelen

 • Kortere wachttijden, minder lege ritten en geoptimaliseerde vervoersroutes
 • Betere procescontrole dankzij hoge lokalisatienauwkeurigheid en indirecte lokalisatie van kleine voorwerpen
 • Vergroot de zichtbaarheid van processen voor audits, toezichthouders en just-in-time productie door de locatiegegevens van bedrijfsmiddelen en sensorgegevens in realtime te visualiseren
 • Geautomatiseerde activeren van gebruikersgedefinieerde meldingen
 • Geen interferenties met andere radiocommunicatiesystemen
 • Gering energieverbruik

Overzicht

Nauwkeurig lokaliseren, traceren en beheren van activa

Het Tag-LOC System is een lokalisatiesysteem voor industriële toepassingen. Het bepaalt in realtime de exacte opstellings- en opslaglocaties van bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, werkstukken, materialen, enz. De positiegegevens kunnen worden gebruikt om de bedrijfsmiddelen te volgen en te traceren en zo een voortdurende bewaking van goederenbewegingen en materiaalstromen mogelijk te maken. Bovendien visualiseert en evalueert de Asset Analytics-software van SICK de geregistreerde gegevens. Afhankelijk van de toepassingseisen kan het Tag-LOC System worden gecombineerd met identificatietechnologieën zoals RFID en LiDAR. Op die manier kunnen productie- en logistieke processen verregaand worden geautomatiseerd.

In één oogopslag
 • Schaalbaar lokalisatiesysteem voor de registratie van positie- en statusgegevens van bedrijfsmiddelen
 • Traceerfunctionaliteit
 • Indirecte objectlokalisatie via datafusie
 • Geofencing: geautomatiseerde activering van gedefinieerde opvolgingsprocessen zodra activa bepaalde geozones bereiken of verlaten
 • Evenementenbeheer

 

Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow
Full transparency in material flow
SICK Full transparency in the material flow

Applicaties

Downloads